Gå til sidens hovedinnhold

Kristin stenger syv ute fra Oljefondet

Finansdepartementet har utelukket syv selskaper fra Oljefondet, fordi de er involvert i produksjon av atomvåpen. Se hele listen her

Ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet har syv selskaper blitt utelukket fra Statens pensjonsfond - Utland, populært kalt Oljefondet, fordi de utvikler eller produserer komponenter til blant annet atomvåpen.De syv er:BAE Systems Plc,


Boeing Co.,


Finmeccanica Sp.A.,


Honeywell International Inc.,


Northrop Grumman Corp.,


Safran SA


United Technologies Corp.
I tråd med retningslinjene har de syv selskapene fått anledning til skriftlig å klargjøre hvorvidt de er involvert i produksjon av kjernevåpen.Kun ett av selskapene har bekreftet dette. De andre selskapene har ikke besvart henvendelsen eller har avstått fra å kommentere.Etikkrådet har gjennomgått Petroleumsfondets portefølje og referanseportefølje med tanke på identifisering av selskaper som er involvert i utvikling og produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.De understreker at anbefalingen ikke inneholder en uttømmende liste over mulige selskaper som omfattes av dette utelukkelseskriteriet, og at nye uttrekk på dette grunnlaget vil kunne komme senere.Den samlede investeringen i de sju selskapene som fondet, som tidligere het Statens petroleumsfond, nå skal kvitte seg med, er 3,3 milliarder kroner.Total blir

Franske Total, som tidligere har blitt kritisert for virksomhet i Burma, er i strid med de etiske retningslinjene for fondet, ble derimot ikke utelukket.Rådet mener at selskapets virksomhet i Burma ikke er i strid med de etiske retningslinjene for fondet, og at det ikke foreligger en uakseptabel risiko for brudd på menneskerettighetene fremover.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken