Gå til sidens hovedinnhold

Kronen stuper

Den norske kronen svekker seg umiddelbart etter at Norges Bank kom med sin pengepolitiske rapport.

Norges Bank kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 2 prosent ved onsdagens rentemøte. Dette var helt i tråd med hva de fleste økonomene hadde ventet. Enkelte trodde på et mindre rentekutt, men den store overraskelsen kommer på utsiktene fra Norges Bank.

NA24 iMarkedet – siste fra finansmarkedene

Svein Gjedrem og de øvrige medlemmene i Norges Banks hovedstyre har satt sin hovedstrategi på at styringsrenten vil ligge i intervallet mellom 1 og 2 prosent frem til 17. juni. Det er da de legger frem neste pengepolitiske rapport.

Ser lavere rente
- Vi har allerede satt renten ned mye. I tiden som kommer vil vi gå mer gradvis fram for å vurdere hvordan de tiltakene som allerede er gjennomført, slår ut. Går det som vi venter, kan styringsrenten komme ned mot 1 prosent i andre halvår i år, kommenterer visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Pengepolitisk rapport.

Det er likevel ikke sikkert at rentebunnen havner på dette nivået. Norges Bank antyder at det er 30 prosent sjanse for at vi kan få en nullrente innen mars 2010. Det viser viften i rentebanen fra Norges bank.

Forberedt på kronesvekkelse
- Vi har i beregningene tatt hensyn til at kronekursen kan komme til å svekke seg som følge av en lavere prognose for renten enn tidligere anslått. Vi venter at kronen deretter vil holde seg relativt stabil. Skulle kronen svekke seg mye mer enn vi legger til grunn, vil det kunne påvirke inflasjonsforventningene og få betydning for rentesettingen. Skulle kronen styrke seg vesentlig og inflasjonen falle markert, kan det på den andre siden bli nødvendig å forsterke virkemiddelbruken ytterligere, skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport.

Kronen svekker seg med 1 prosent mot svenske kroner, og med 1,42 prosent målt mot dollaren. Sammenlignet med euroen svekket kronen seg med 1,5 prosent.

For én dollar må nordmenn nå betale 6,49 kroner, mens én euro koster 8,725 kroner.

Følg kronekursen her:

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken