For et år siden hadde Nordlys et stort intervju med politimannen Helge Horne fra Strorsteinnes i Balsfjord kommune i Troms.

I 2010 ble Horne alvorlig skadet på tjenestereise, og artikkelen handlet om hans fem år lange kamp for å få godkjenning av yrkesskade og utbetaling av uføretrygd. Stikkord for Hornes opplevelser med Nav Forvaltning er søknader som ble borte, feil vedtak som ikke kunne omgjøres, lang saksbehandlingstid og ekspertvurderinger som ikke ble trodd.

60.000 lesere på Facebook ett år etter
Nettavisens versjon
av Nordlys-artikkelen hadde meget gode lesertall etter at den ble publisert 31. januar 2015. Nesten nøyaktig ett år senere begynte saken helt plutselig å bli delt heftig på sosiale medier, og i februar har om lag 60.000 nordmenn lest artikkelen på Facebook.

Les: - Du kan aldri stå alene når du møter Nav

Vi tok en telefon til Horne for å høre hvordan situasjonen hans er tolv måneder etter at historien om opplevelsene med Nav stod på trykk.

- For et år siden var responsen helt vanvittig. Det kom mailer, telefoner, meldinger på Messenger og sms og fremmede folk på døren, sier Horne på klingende bergensk.

- Det ble nesten for mye for en syk mann, men jeg svarte så godt jeg kunne på det meste. Så ble det stille. For noen dager siden startet det opp igjen. Jeg må ha fått minst femti henvendelser den siste tiden, fortsetter Horne.

- Hovedregelen er at det blir problemer
Henvendelsene kommer fra alle deler av landene, og det spenner fra gratulasjoner til bønner om hjelp. Fellesnevneren for alle som tar kontakt, er problemer med Nav.

- Det er tydeligvis mange nordmenn som har opplevd trøbbel med Nav. Det virker som at hovedregelen er at det blir problemer. Nav Forvaltning er et alvorlig sykdomstilfelle som myndighetene må ta tak i, tordner Horne.

- Jeg har fått høre så mange triste historier om folk som har møtt motgang hos Nav, at du aner det ikke. Flere er så langt nede at de har vurdert å ta livet av seg, fortsetter han.

Horne understreker at han har et godt forhold til Nav lokalt i Balsfjord. Det er den sentrale forvaltningen han og mange andre som har kontaktet ham, opplever som firkantet, treg og tungrodd.

- Det er som en uangripelig stat i staten. Det er ingen å snakke direkte med, ingen som du kan jobbe sammen med om saken din. Den største belastningen med å bli syk er ikke sykdommen, men møtet med Nav, sier Horne.

Økonomisk trygghet
Da 50-åringen stod frem i Nordlys i fjor vinter, var status i saken hans at Nav Forvalting endelig hadde konkludert med at han var arbeidsudyktig resten av livet – noe politimannen hadde kjempet for siden 2010. Saksbehandlingen var likevel ikke over.

Han måtte nemlig søke det samme organet om uføretrygd, noe som han hadde fått beskjed om at ville få svar på etter fire til åtte måneder.

Da Nordlys tok kontakt med Nav Forvaltning for kommentarer til artikkelen de skulle skrive, ble det imidlertid fart i sakene, ifølge Horne.

- Samme dag som artikkelen stod på trykk, fikk jeg et brev i posten der det ble opplyst om at jeg hadde fått innvilget uføretrygd. Da hadde det gått to dager siden Nordlys hadde kontaktet Nav Forvaltning. Et pussig sammentreff, sier Horne ironisk

Les også: Nå endrer Nav legers sykmeldinger

Horne gleder seg over at den økonomiske tryggheten uføretrygden gir ham og familien. Men selv om livssituasjonen er langt bedre enn for et år siden, er han fortsatt kronisk syk.

- Jeg har en konstant hodepine som jeg aldri kommer til å bli kvitt. På det beste er den på et nivå der andre hadde lagt seg ned på sofaen. På det verste får jeg anfall som slår meg helt ute i tre-fire dager.

- Jeg har nok med å takle min egen hverdag, og ikke har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle de fortvilte som tar kontakt, avslutter Horne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nav ønsker ikke å kommentere saken
Horne har opphevet taushetsplikten i saken og har gitt samtykke til at Nav Forvaltning kan kommentere saken hans og uttalelsene han har kommet med. Denne muligheten ønsker ikke Nav Forvaltning å benytte seg av.

«Saken som Helge Horne hadde overfor Nav Forvaltning Troms, ble avgjort i vedtak av 31. januar 2014 da yrkesskaden ble godkjent. Nordlys’ artikkel som er nevnt nedenfor, ble skrevet 31. januar 2015. Vi kan ikke se at det er fremkommet noe nytt i saken etter at Nordlys skrev sin artikkel. Vi har derfor ikke noen ytterligere kommentarer til saken», skriver a vdelingsdirektør Lis Østerbø i Nav Forvaltning Troms i en e-post.

I Nordlys-artikkelen kommenterte Østerbø godkjenning av yrkesskade på generelt grunnlag. Les hennes uttalelser her.