FROGNER: Milorg er som kjent navnet på den militære motstandsorganisasjonen som ble dannet i Norge etter den tyske invasjonen 9. april 1940. De hadde styrker klare til å støtte en eventuell invasjon, men Milorg drev også et omfattende etterettningsarbeid, og de støttet allierte operasjoner innenfor landets grenser.

D13 (Distrikt 13) var navnet på den hardtkjempende troppen i Oslo, som hadde hele 7.500 "jegere" mot slutten av krigen. Boken skildrer mange av D13s sabotasjeaksjoner mot tyske mål på forskjellige steder i hovedstaden.


Heltestatus

Tyskerne brukte fabrikken på hjørnet av Verksgaten og Stockholmsgaten på Grünerløkka til å lagre og repare flydeler. Milorg D13 fikk rede på dette og gikk til aksjon på kveldstid 7. oktober 1944. Etter en rekke skuddvekslinger med de tyske vaktene sprang aksjonsgruppen Aks 13 000 lokalene i fillebiter.

Aks 13 000 i D13, som ble ledet av Per Røed, og Gunnar Sønstebys Oslogjeng sto for de fleste sabotasjeaksjonene i Oslo-området. Dristige og livsfarlige handlinger som den mot Freia sjokoladefabrikk har gitt D13 og Milorgs menn helte- og legendestatus. Men leder i Milorg D13 Klubben, Finn Ramsøy (87), ser ikke på seg selv som en helt. Snarere tvert i mot.

Vi har aldri betegnet oss selv som helter. Det var helt naturlig å kjempe for fedrelandet, og mange av oss har aldri likt den betegnelsen. Vi gjorde bare det som falt oss inn naturlig, sier han ydmykt, og legger til:

Alt vi ville, var å ta tilbake landet vårt.


Liv og død

Finn Ramsøy fra Sogn var 19 år da krigen brøt ut. Høsten 1940 dannet han og venner fra Berg skole "Finns tropp", som etter hvert spilte en helt avgjørende rolle i motstandsarbeidet i Oslo. Ramsøy ledet på det meste 60 mann, og høsten 1944 ble toppen engasjert i mottak av fallskjermslipp fra de allierte inne i Nordmarka. De tok i mot blant annet våpen- og sprengstofforsyninger som ble sluppet over planlagte områder.

Det var en krevende jobb, men man ble vant til presset, forteller Finn Ramsøy, som etter krigen tok høyere militær utdannelse.

Han forteller også at han som 19-åring ikke visste hva han begikk seg ut på, da han bestemte seg for å kjempe mot okkupasjonsmakten.

Som ung var ikke fantasien min god nok. Jeg var ikke klar over at jeg lekte med livet. Tanken om hva som kunne skje, streifet oss aldri, sier Ramsøy.


Mange minner

"Milorg D13 i kamp" ble utgitt for første i 1961 på initiativ fra en rekke Milorg-medlemmer. Den nye og utvidete utgaven er et samarbeidsprosjekt mellom lederen i Milorg D13 Klubben og Orion Forlag.

Det er en leserverdig bok. Aksjonene er nøye beskrevet, og det er der dramatikken ligger, mener Finn Ramsøy.

87-åringen, som i dag er bosatt i Bærum, synes det er godt at historiene om Milorg D13 nå er tilgjengelig for nye lesere i alle aldre.

Vi er opptatt av å bringe historien videre. Det er godt å ha det på trykk, og det bringer selvfølgelig tilbake mange minner. Det var fem lange år som ikke må glemmes, sier han.