Gå til sidens hovedinnhold

Åpent møte om Kulturbydel Østensjø - fredag 25. februar

Onsdag 2. mars inviteres det til åpent møte om Kulturbydel Østensjø. Over to millioner kroner er øremerket prosjektet, og nå skal det blant annet velges styringsgruppe.

På den åpne høringen om Kulturbydel Østensjø sist høst, kom det opp mange gode forslag til hva man kan gjøre for å få en langsiktig satsning på kultur og forebyggende arbeid i bydelen.
Når vi nå fyrer av startskuddet for prosjektet ønsker vi et bredt engasjement fra lokale lag og foreninger som ønsker å sette sitt preg på Kulturbydel Østensjø fra starten av. Her blir det mange muligheter til å påvirke, opplyser bydelsutvalgsleder Arnfinn Aabø, som vil være møteleder førstkommende onsdag.

Viktig møte

Aabø understreker at møtet, som finner sted i Oppsal Samfunnshus klokken 19.00, blir svært viktigfor det videre arbeidet med Kulturbydel Østensjø.
Vi skal oppsummere situasjonen slik den er nå, og vi skal velge representanter til en styringsgruppe for prosjektet. Folk må gjerne komme med forslag på kandidater fra lag og organisasjoner, skoler, ungdomsrådet eller andre, oppfordrer lokalpolitikeren.
Vi skal også presentere forslag til mandat for styringsgruppa. Videre skal vi informere om hvor det er mulig å søke om penger til forskjellige aktiviteter - også utenfor bydelen, samt at vi skal skissere en del tanker om flere nye muligheter for organisasjonene. Vi garanterer at dette skal være nyheter som vil interessere de aller fleste av dere som møter opp, fastslår Aabø.

Kulturmidler og bydelsdager

På møtet vil det også bli informert om bydelens midler til kulturaktiviteter i 2005, som beløper seg til totalt 2,2 millioner kroner. Som tidligere omtalt i Nordstrands Blad er disse øremerket en rekke forskjellige prosjekter som for eksempel utstyrsbank, bydelsdag, kulturkalender og kulturtiltak for unge, eldre og syke. Så mye som 640.000 kroner er satt av til frivillighetsmidler, som i år har fått reviderte tildelingskriterier og søknadsfrist 18. mars.
Bydelsdagene for 2005 står også på kveldens program. Det er mer eller mindre bestemt at bydelsdagene skal avholdes i juni, men i fastsettelsen av nøyaktig tidspunkt må man blant annet ivareta hensynet til hekkende fugler og ferietid. Dessuten trengs det folk til å sitte i arbeidsutvalget for bydelsdagene.
Det er nå det gjelder å være med hvis man vil påvirke. Den som ikke stiller til start, vinner ikke premier, påpeker bydelsutvalgsleder Arnfinn Aabø.

Reklame

Dette må du vite om årets Formel 1-sesong