Gå til sidens hovedinnhold

Den første sogneprest

Når en adresse endres i Pastor Fangens vei, har det ikke noe å gjøre med opphavsmannen eller ordspill med navnet.

Tåsen: Pastor Fangens vei går mellom Jutulveien i Ullevål Hageby, og Østhellinga på Tåsen. Navnet, som ifølge Oslo Byleksikon ble vedtatt i 1918, kommer fra en mann som hadde sitt virke litt over en kilometer lenger sørvest.

Sognepresten

Pastoren det er snakk om, Anton Wilhelm Fangen (1799-1870), var sogneprest i årene 1847-1870. Han var den første sognepresten i Vestre Aker menighet, som ble opprettet i 1861, da tidligere Aker sogn ble delt i Østre og Vestre Aker. Vestre Aker kirke ble oppført på Kalvehaugen, i Ullevålsveien 117 mellom Sognsveien og Blindernveien, i 1855.

Ikke fanget

Pastor Fangens vei ligger der eiendommene til områdets tre store gårder, Søndre Tåsen Hovedgård, Berg Gård og Nordre Tåsen Gård, grenset mot hverandre, opplyser lokalhistoriker Johan L. Stang.

I dag preges Pastor Fangens vei av rekkehus- og villabebyggelse på den ene siden, og på den andre siden har de eldre flyttet inn.

Pastor Fangens vei 28a huser i dag en omsorgsbolig drevet av bydel Nordre Aker, men der var man ikke fornøyd med navnet. Det var ønskelig å endre adresse til Østhelllinga 3, noe som ble godkjent av bydelens Medbestemmelsesutvalg 5. november i fjor.

Var det slik at beboerne følte veinavnet tyngende, altså som fanger i sine egen hjem?

Nei, det er praktiske årsaker som er grunn til endringen. Vi driver to ulike typer omsorgsboliger i Pastor Fangens vei 28a og b og ønsket å skille mellom disse ved å endre adresse, forklarer Ellen Oldereid i bydel Nordre Aker.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk