Gå til sidens hovedinnhold

Gjør barn tryggere i trafikken

Samferdselminister Liv Signe Navarsete åpnet trafikksikkerhetskampanjen "Barn i trafikken" på Møllergate skole forrige torsdag.

SENTRUM: "Barn i trafikken" er en nordisk kampanje som har til hensikt å gjøre barn på 3. og 4. klassetrinn i barneskolen tryggere i trafikken. Målet med kampanjen er å lære barn hvordan de best kan forholde seg til lastebiler i trafikken.

Barna får en mulighet til å lære ved opplevelse at det ikke er alt sjåføren kan se i forskjellige situasjoner, som for eksempel i en sving. De blir klar over hva som er "farlige" steder i slike situasjoner og de blir tryggere i trafikken, uttalte samferdselsminsteren.

Møllergata skole er landets eldste byfolkeskole og har blant annet hatt Einar Gerhardsen som elev. Skolen har nå store utfordringer knyttet til trafikk og barnas skolevei.


Lærer ved opplevelse

Kampanjen besøker skolene med en stor lastebil som kjøres inn i skolegården. Lastebilen plasseres i en trafikksituasjon som erfaringsmessig kan skape farlige situasjoner eller uhell. På plassen rundt lastebilen markeres det blindsoner, det vil si områder rundt lastebilen som sjåføren ikke ser gjennom speil eller vinduer. Disse er mye større enn de fleste er klar over.

Undervisningen foregår i to deler. I klasserommet får barna en gjennomgang av ting ved en lastebil som er viktige for dem: Hvorfor den gir lyd fra seg når den rygger, hvordan de kan se at en lastebil skal svinge, hvor speilene sitter og hva sjåføren kan se i speilene. Trafikkinstruktøren går igjennom de faremomentene som barna må være oppmerksom på som fotgjengere og syklister.


Blindsoner

Andre del av undervisningen forgår ute i skolegården hvor barna under helt trygge forhold kommer tett innpå en lastebil. De får også komme opp i førerhuset. Derfra kan de selv oppleve at klassekamerater som står i de såkalte blindsonene, ikke kan sees fra sjåførens plass og de får demonstrert hvor store disse egentlig er.

Barna får en mulighet til å lære ved opplevelse at det ikke er alt sjåføren kan se i forskjellige situasjoner, som for eksempel i en sving. De blir klar over hva som er "farlige" steder i slike situasjoner og de blir tryggere i trafikken, uttalte samferdselminsteren.


Privat initiativ

"Barn i trafikken" er et initiativ fra virksomheter med tilknytning til transportbransjen. Vi ønsker å gi vårt bidrag til å gjøre barn sikrere i trafikken, sa Gunnar Apeland i Norges Lastebileier-Forbund under åpningen. Volvo Trucks og If forsikring er de to andre initiativtakerne til trafikksikkerhetskampanjen.

Opptil 60 skoler og rundt 3000 elever får i år besøk av "Barn i trafikken"-lastebilen. I løpet av våren turnerer kampanjen i Oslo, Akershus og Østfold.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter