Gå til sidens hovedinnhold

Har du hørt om Dronningfossen?

Hoffselva-gruppen skal arbeide for å øke bevisstheten om elvas betydning for rekreasjon, friluftsliv og biodiversitet. Og de er brennende engasjert.

HOFF: Gruppen, som er tilknyttet Oslo Elveforum, består av åtte menn og leder ved Ullern Frivilligsentral, Esther Marie Lier.

Det var helt naturlig for meg at gruppen ble samlet her ettersom det i vår tiltaksplan står at vi skal jobbe for miljøet rundt Hoffsdammen og Hoffselva.

Masteroppgave

Odd Solvang, som er frivilligrepresentant i styret på Frivilligsentralen, er valgt til leder for Hoffselva-gruppen.

Vi skal bidra til at elva ivaretas og dens muligheter utvikles til beste for byens befolkning. Det er også spennende at vi har fått kontakt med Alexander Eckhardt. Han og medstudent Tobias Lahn arbeider med en masteroppgave i landskapsarkitektur ved Landbrukshøyskolen på Ås. Temaet er nettopp Hoffselva, så sånn sett er det interessant med innspill begge veier, sier Solvang.

Ukjent for mange

Gruppens prioriterte oppgaver er blant annet opparbeidelse/ oppgradering av turstien fra Bestumkilen til Smestaddammen.

Har du forresten vært ved Dronningsfossen? Den er virkelig vakker og verdt et besøk. Mitt inntrykk er at mange ikke vet om den, selv om de kun bor et lite stykke unna. Vi ønsker å arbeide for tilgjengelighet og forskjønnelse av fossen og området der Makrellbekken går inn i Hoffselva, sier Solvang.

I tillegg ønsker gruppen å foreta en vurdering om og eventuelt i hvilket omfang det bør foretas en «renovering» av Hoffsdammen og Nedre Smestaddam. Dette med hensyn til områdets bruk som rekreasjonsområde, dyre- og planteliv og mer estetiske vurderinger.

Her må det foretas litt vanskelige avveininger. På den ene siden bevaring av dyre- og planteliv og det biologiske mangfold, og på den annen side tilgjengelighet, estetiske vurderinger og tiltak for å gjøre området mest mulig attraktivt for brukerne, sier Solvang.

Rødsnutefrosken finnes visstnok to steder i Norge, og Hoffsdammen er faktisk et av disse stedene, sier Eckhardt.

Hva må til?

Gruppen er nylig etablert, og Solvang innrømmer at det alltid vil være en debatt rundt hva som bør gjøres og hvordan man i praksis skal få det til.

Det er et vakkert område som mange har og mange flere kan ha glede av, sier Solvang.

Det var Oslo Elveforum som tok initiativ til (ny)etablering av gruppen. De mente Frivilligsentralen, som har en sentral beliggenhet ved elven, var et naturlig utgangspunkt. Det var vi enige i ettersom sentralen hele tiden jobber for bydelen og dens befolkning. Turgruppen som samles her på torsdager benytter gjerne turstien langs Hoffselva og vi er selvsagt positivt til nye ideer om hvordan området kan bli enda mer tilgjengelig, sier Lier.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial