Gå til sidens hovedinnhold

"Kongen av Dybwads gate"

Bestyrer Prosper "Jackie" Gumps i Dybwads gate Pensjonat har opparbeidet seg heltestatus blant så vel beboere som naboer av pensjonatet.

MAJORSTUEN: Mens beboerne i Dybwads gate pensjonat er så fornøyde med Jackie at det de vegrer seg for å flytte når de har fått en ordinær bolig, engster beboere i nabolaget seg for at han snart kan gå av med pensjon. Den 65 år gamle bestyreren, som opprinnelig kommer fra St. Martin på de Karibiske øyer, har siden 70-tallet opparbeidet seg langt over 20 års fartstid som medhjelper og ildsjel for hovedstadens fattige og vanskeligstilte.

De som kommer hit, har av forskjellige grunner havnet i en vanskelig livssituasjon og trenger en midlertidig plass å bo. Og så lenge de er her, mens de jobber med å finne seg en permanent bolig eller en jobb, blir det viktig å holde humøret og motivasjonen oppe. Mange føler seg fra før av langt nede, desto viktigere blir det for meg å få dem opp igjen, forteller Jackie.


Sosialiserer beboerne

Pensjonatbestyreren, som selv var ny her i landet da han entret norsk jord som sjømann i 1971, bruker sine egne erfaringer til å lære andre til å tilpasse seg i samfunnet.

Da jeg selv kom til Norge for første gang, var jeg fast bestemt på at jeg skulle prøve å følge den væremåten og de leveregler som gjaldt her landet. Dette mente jeg ville være den beste måten å tilpasse meg samfunnet på, og ettertiden har vist at det lønte seg. Derfor anbefaler jeg både innvandrere og nordmenn som bor her på huset, at de etter beste evne må prøve å innstille på å bli en del av samfunnet, etter de rådende normer og regler som gjelder. Dette blir den beste medisinen både for å få fast arbeid og for å få en permantent plass å bo, mener Jackie.

Den empatiske og humørfylte bestyreren har fått mange positive tilbakemeldinger for sin iver etter å hjelpe. Mange av beboere oppfatter ham som en slags farsfigur, og at mange viser han stor takknemlighet for sitt brennende engasjement, er noe Jackie setter stor pris på.

En ung innvandrer som bodde her for noen måneder siden, forsto etter hvert hva jeg mente med at han ikke bare kunne sitte og vente på at andre skulle gjøre alt for ham. Og den dagen han hadde klart å skaffe seg en egen plass å bo, sa han på humoristisk vis at han ikke ville flytte. Med den begrunnelse at jeg hadde lært ham så mye og laget så god mat til ham, forteller Jackie og ler.


Fra uro til harmoni

Også naboene av pensjonatet i Dybwads gate er svært godt fornøyde med Jackies innsats etter at han tok over den daglige driften av pensjonatet i 1997. Pensjonatet, som i dag har 25 rom og huser alt fra sosialklienter på 18 år til pensjonister på 84 år, har ikke alltid vært preget av et harmonisk naboskap.

Helt fram til midten av 90-tallet huset vi også mange rusmisbrukere. Men jeg og den tidligere bestyreren fant ut at denne gruppen beboere, på grunn av sitt tunge rusmisbruk, harmonerte dårlig både overfor de øvrige beboerne og folket i nabolaget. I tillegg til at det var belastende overfor oss ansatte, som på det verste hadde fire overdosetilfeller daglig, rapporterte også pensjonister her på huset hyppig forekomst av tyveri. Også innbryddshyppigheten i vårt nabolag var merkbar på denne tiden, forteller Jackie.

Men i dag er naboskapet til pensjonatet preget av harmoni. Mange av naboene kommer rett som der er bort til Jackie for å slå av en prat når han sitter ute i hagen.

Det har vært veldig fredelig her siden Jackie tok over. På den tiden det bodde rusmisbrukere på pensjonatet, opplevde jeg hele fire innbrudd i kjelleren min på bare tre år. Men etter at Jackie, som vi i nabolaget kaller for "Kongen av Dybwads gate", har tatt over, har det bare vært fredelige tilstander her, forteller nabo Berit Selinger (59).

Også nabo Ann Louise Beer (82) har bare positive erfaringer å komme med.

Katten min Sofie har Jackies katt, Jonatan, som beste lekekamerat. Det er på denne måten vi har kommet i så god kontakt med hverandre, forteller Beer.

At "Kongen av Dybwads gate" forteller at han snart vurderer å gå av med pensjon blir ikke gått mottatt av naboene.

Nei, det får du ikke lov til, får Jackie klar beskjed om av naboen Berit Selinger.


Viktig med engasjement

Den tidligere bestyreren på pensjonatet, Unni Gumps, mener at Jackies personlige engasjement har vært en viktig nøkkelfaktor for at han har klart å drifte pensjonatet så godt som han har klart.

Jackie ser ikke på denne jobben som en vanlig ni til fire jobb. For selv om han har en fast boplass utenfor pensjonatet, befinner han seg for det meste her på huset, forteller Gumps. Den tidligere bestyreren fremhever også Jackies personlige egenskaper.

På den tiden da jeg regjerte her og Jackie gikk i lære hos meg, syntes han at jeg kunne være noe streng og pirkete i blant. Men han har fortstått hvorfor man må være litt streng i denne virksomheten. Og kanskje er det den unike egenskapen av å være blid og åpenhjertelig, men samtidig som han er konsekvent, som har gjort han har klart seg så bra, mener Gumps.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka