Gå til sidens hovedinnhold

Søsterskapet er på plass

"Sisterhood of Oslo" har kommet til Ellingsrud fritidsklubb. Jenter fra tiendeklasse skal møtes en dag i uka for å styrke søsterskapet.

Ellingsrud: Sisterhood of Oslo er et politisk- og religiøst uavhengig prosjekt som startet i bydel Frogner. Prosjektet, som hentet inspirasjon fra svenske "Unidted Sisters", er ment til å være et pusterom for jenter. "Søsterskapet" startet høsten 2005 og er i samarbeid med Blå Kors ungdom. Nå har Ellingsrud fritidsklubb kommet i gang med et eget søsterskap.
-For et år siden var jeg på kurs i "søstermetodikk" på Frogner. Kurset handlet blant annet om å sette grenser, være forbilder for andre jenter, og gi veiledning i spørsmål som opptar jentene i deres hverdag. Der fikk jeg ideen til å komme igang med det samme i vår egen fritidsklubb, sier gruppelederne i prosjektet, Sahar Ahzami(21) og Marieke Heggeland(21).

Forskjellige

Sisterhood på Ellingsrud er underlagt Frogner, og følger dermed samme filosofi og reglementet. Tanken er å vise at jenter er forskjellige, fremme toleranse mellom jentene, inspirere til økt selvtillit, mot, respekt, nysgjerrighet og glede, skrives det på hjemmeside www.sisterhood.no. Hver tirsdag fram til sommeren skal jentene treffes for å styrke forholdet i mellom seg og for å utveklse erfaringer.

Lek og alvor

Hele sommeren har gått til å forberede høstens første samling. Prosessen har bestått av å gå rundt i klassene på Ellingsrud skole, informere om prosjektet, dele ut søknadsskjemaer og vurdere de innkomne søknadene. Tirsdagstreffene kommer til å bli avholdt i et av rommene på Ellingsrud fritidsklubb, som søsterskapet har fått til rådighet.
- For at jentene skal få mest mulig utbytte av hverandres samvær trenger vi en stabil gjeng. Derfor har alle måttet fylle ut en søknad, og formulere hvorfor de ønsket å være med, sier Ahzami.
Klubblederne fra fritidsklubben, folk fra skolen, har vært viktige aktører i å velge ut medlemmer.For å øke samhørigheten blant jentene har gruppelederne valgt å kjøre med en aldersgruppe, denne gangen elever fra 10 klasse.
- Hva kommer dere til å gjøre på disse tirsdagene?
- Vi kommer til å fremme forslag om ulike aktiviteter som kino, selvforsvarskurs,temakvelder og dansekurs. Til syvende og siste blir det jentene selv som avgjør innholdet på disse kveldene.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter