Gå til sidens hovedinnhold

Vil du bli hans med-arbeider?

Om ikke styreverv i borettslaget, det lokale fotballaget eller musikkorpset gir deg nok autoritetsfølelse, kan du kanskje verve deg som meddommer!

Bydel Frogner: 10. oktober er siste frist for å verve seg som meddommer eller lagrettmedlem. Som meddommer kan du som den vanlige mann i gata bli en av de tre som utgjør tingrettens dommerpanel. Som lagrettmedlem blir du jurymedlem for lagmannsretten, hvor mer omfattende og komplekse saker føres. I begge rettsinstansene vil du kunne møte på både injuriesaker, erstatningssaker eller straffesaker.

Unge og flerkulturelle

Tingrettsdommer Dagfinn Grønnvik er en av dommerne ved Oslo Tingrett som kan bli din medarbeider om du verver deg som meddommer. Meddommervervet innebærer at du i over en fireårsperiode blir innkalt til to eller tre saker i året, hvor hver enkelt sak normalt tar to til tre dager. Tapt arbeidsinntekt refunderes.

Fra før av er eldre personer relativt overrepresentert i meddommerbestanden, derfor etterlyser Grønnvik flere fra den yngre garde.

Meddommere og lagrettmedlemmer skal gjenspeile befolkingen forøvrig. Derfor ønsker vi at bestanden av yngre folk og folk med innvandrerbakgrunn øker, sier Grønnvik. Og tingrettsdommeren oppfordrer samtlige samfunnsengasjerte innen denne kategorien til å søke vervet.


Lærerik erfaring

Kim Johnsen fra Bislett har vært meddommer i snart fire år. Den trettiårige salgskonsulenten synes meddommervervet har vært en veldig lærerik erfaring.

Jeg har på nært hold sett hvor omfattende og detaljert rettsprosessen foregår. På den måten har jeg fått dypere innsikt i hvordan rettsystemet egentlig fungerer, både hva beviskrav og straffenivå angår, forteller Johnsen.

Som meddommer må Johnsen under rettens gang hele tiden opptre som en objektiv person, selv hvor innlysende skyldspørsmålet kan virke.

Enkelte forsvarsadvokater prøver, selv hvor åpenbart skyldspørsmålet virker, å strekke fantasien så lang at de fremstår mer som dårlige skuespillere. Men her må jeg likevel opptre objektivt om vil stille forsvareren spørsmål, forteller Johnsen.


Avgjørende stemme

Tingrettens dommerpanel består vanligvis av to meddommere og en tingrettsdommer, der sistnevnte er rettens fagdommer og administrator. Før rettssalen åpnes gir tingrettsdommeren meddommerne en kort rettsbelæring om partenes påstander og hvilke lovanvendelser som blir gjeldende. Men både når det gjelder skyldspørsmål og straffeutmåling, teller de tre dommernes røster likt. Derfor vil meddommernes stemmer til sammen utgjøre flertallet. Og Johnsen kan fortelle at uenigheter forekommer.

I skyldspørsmål har jeg aldri opplevd at jeg og den andre meddommeren har overkjørt fagdommerens avgjørelse. Men i straffeutmålingen har det skjedd, spesielt i saker hvor vi har ment at samfunnstraff og behandling er det beste for en rusmisbruker, og ikke fengselstraff, forteller Johnsen. Han har funnet vervet så interessant at han kommer til å ta en ny fireårsperiode.

Meddommerkontoret på tinghuset ønsker at jeg fortsetter, og jeg synes oppgaven er både så spennende og meningsfull at jeg har takket ja. I tillegg har også noen av vennene mine tenkt å søke vervet, sier meddommeren fra Bislett.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka