Gå til sidens hovedinnhold

Kutter anslag på sokkelen (Ny)

Etter stadige oppjusteringer av anslagene på olje- og gassressursene på norsk sokkel, gjør Oljedirektoratet nå for første gang et større kutt i ressursanslagene, blant annet etter flere mislykkede leteboringer

Oppdatert med kommentar fra Oljedirektoratet.I Oljedirektoratets ressursrapport for 2003, som ble offentliggjort nå i dag, er anslaget for totale mengder olje og gass på norsk kontinentalsokkel nedjustert med sju prosent, til 12,8 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter.- Justeringen skyldes i hovedsak reduserte anslag for uoppdagede gassressurser i Norskehavet og lavere forventninger til økt gassutvinning. Anslaget for uoppdagede oljeressurser er tilnærmet uforandret, heter det.- Kun en fjerdedel av de utvinnbare ressursene på norsk sokkel er produsert og solgt, og det er fremdeles gode muligheter for å gjøre funn, heter det videre.De totale petroleumsressursene er summen av oppdagede og uoppdagede ressurser. Oppdagede ressurser inkluderer både solgte og leverte mengder, og påviste gjenværende ressurser i felt og funn. Uoppdagede ressurser omfatter petroleum som ennå ikke er funnet, men som Oljedirektoratet ut fra geologiske vurderinger antar fins på norsk sokkel. Anslaget representerer med andre ord det forventede potensial for hva det er mulig å finne.På samme tid i fjor var anslaget på 13,8 milliarder kubikkmeter. Ved nyttår ble det gjort en mindre nedjustering til 13,7 milliarder, hvor endringene kom i anslag på oppdagede ressurser, opplyser sjefingeniør Erik Søndenå hos Oljedirektoratet til iMarkedet.Nivået nå er det samme som i 1997, opplyser Søndenå.Den store nedjusteringen nå kommer på anslag på uoppdagede gassressurser.Oljedirektoratet nedjusterer beregningene for hvor mye man kan få ut av felt. Gjennomsnittlig forventet utvinningsgrad for oljefelt er nå beregnet til 45 prosent. Myndighetene har fremdeles som målsetting å nå 50 prosent gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje og 75 prosent for gass.Lavere aktivitet

I det siste har flere av de mest lovende prosjektene på norsk sokkel vist seg å være mislykkede, blant andre Solsikke, Presidenten og Havsule.Dette har bidratt til at leteaktiviteten på norsk sokkel har falt kraftig.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?