Gå til sidens hovedinnhold

- Kutter skatter for å ramme Erna

- At det vil komme mer i denne fasen hvor Venstre og KrF skal avgjøre om de skal sitte i en regjering, er jeg sikker på.

Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen skal ha kommet frem til at de vil kutte skattene i budsjettet de legger frem 14. oktober.

Både bunnfradraget i formuesskatten og fribeløpet for arveavgiften økes til én million kroner, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Den rødgrønne regjeringen har også tidligere økt bunnfradraget, men nå tas det siste skrittet opp til én million kroner, får avisen opplyst. Ved å sette nedre grense for arveavgiften til én million kroner, betyr det at man kan motta arv eller gaver til en verdi opp mot nettopp én million kroner uten å måtte betale skatt. Som en følge av dette må det dekkes inn vel 2,2 milliarder kroner.

Med dette kan Jens gjøre livet vanskeligere for Erna Solberg.

- Ser man på formuesskatten så har de rødgrønne holdt på med den i mange år. De kutter for de gamle tantene på Frogner som har arvet stor bolig, altså dem som Høyre snakker om hele tiden. Det paradoksale er at de rødgrønne har gitt større lettelser enn de borgerlige i denne skatten. Men det med arveavgiften er mer spennende, for det er noe som jeg ser på som et lite pek til regjeringen, sier Aslak Bonde, politisk analytiker, til Nettavisen NA24.

Med dette sikter han til at pengene må komme fra et sted.

- Det er inndekningen som er peket. Det er snakk om cirka to milliarder kroner. Det er så vanskelig for man må gå ut fra at skattelettelsene skal kompenseres med avgifts- skatteøkninger, slik Ap tradisjonelt har tenkt det.

Tror på flere feller
Denne lekkasjen blir neppe det siste peket fra Jens.

- Ja, jeg venter flere. Det vil komme ut noe om hva slags kutt de vil innføre og økninger i skatter og avgifter, slik at man for et overblikk over hva den nye regjeringen må endre.

Bonde sier at han er usikker på hvor styrt dette er, men peker selv på at perioden fremover er viktig.

- At det vil komme mer i denne fasen hvor Venstre og KrF skal avgjøre om de skal sitte i en regjering, med Høyre og Frp, er jeg sikker på.

For når det gjelder disse avgjørelsene kan tidligere erfaringer spille inn.

- I hverdagen er penger det aller største problemet. Det aller verste for KrF og Bondevik-regjeringen var at de hadde gått med på skatteletter, som de i utgangspunktet var for, men som medførte utgiftskutt for kommunene, som for KrF var forferdelige. Det skeptikerne nå minner om er at selv om det er fornuftig med lavere formuesskatt så skal det kompenseres med økte skatter og avgifter.

- Den koblingen der vil nok de rødgrønne passe på at hele tiden er høyt oppe i bevisstheten hos KrF og Venstre i tiden fremover, sier Bonde.

- Kan bli heldige
Tall fra skatteoppgjøret for 2011 og Statistisk sentralbyrå viser at i overkant av 100.000 personer som med dagens regler hadde måttet betale arveavgift og formuesskatt, slipper helt unna med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag.

22.219 personer betalte arveavgift på arv eller gaver i skatteåret 2011. Antallet vil nær halveres med den sittende regjeringens skatteendring.

Nå slår formuesskatten inn for verdier over 870.000 kroner. Det skal betales 1,1 prosent skatt av formue som overstiger dette. Arveavgiften slår inn ved 470.000 kroner i dag – et ektepar kan sammen gi det dobbelte. Det er i tillegg et årlig fribeløp på drøye 41.000 kroner.

Men selv om det blir lagt små feller for vinnerne av valget kan også Erna Solberg ende opp med å være heldig.

- Det ble lekket i valgkampen at det legges opp til en ny regel om en handlingsregel på tre prosent, fra fire prosent, noe som vil redusere oljepengebruken med 50 milliarder. Det som er veldig interessant da er om de borgerlige kan være heldige med de siste utviklingstrekkene i norsk økonomi. Er det slik at det kommer nye tall som tyder på at presset i økonomien er mindre enn i sommer åpner det opp for at man kan bruke mer oljepenger. I forhold til handlingsregelen er det ikke noe problem, men Finansdepartementet vil nok ha noen synspunkter på dette

- Samtidig har den nye regjeringen full forståelse hos folket om at de ikke kan gjøre så mye med budsjettet for neste år

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken