Gå til sidens hovedinnhold

Kværner-smell for Odin

Tusenvis av kunder kan ha krav på rundt 150 millioner kroner i erstatning fra Odin-fondene, etter at Odins pengemarkedsfond tapte stort på Kværner-lån, da Kjell Alsmkog satt i salen

Odin-kunden klaget fordi han mente at pengemarkedsfondet tok mye større risiko enn han var blitt lovet, melder Aftenposten. Bakgrunnen var at fondet tapte stort på investeringer i Kværner-lån, da industriselskapet kollapset høsten 2001.Det er Bankklagenemnda enig i, og mener at Odin må stille kunden økonomisk "som om den aktuelle plassering i Kværner-obligasjoner og -sertifikater ikke var foretatt".Odins fond har gjort det oppsiktsvekkende dårlig. Pengemarkedsfond har normalt lav risiko og gir avkastning omtrent som en høyrentekonto. Odins fond har ikke gitt avkastning over tre års sikt.Odins pengemarkedsfond skulle ifølge vedtektene investere i obligasjoner og sertifikater "utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner og utvalgte industribedrifter." I et prospekt kunden ble tilsendt het det i tillegg: "Fondet vil kun plassere i verdipapirer som vurderes å ha lav kredittrisiko og god omsettelighet."Fondet plasserte 7 prosent av sine midler i Kværner-obligasjoner og -sertifikater.Bankklagenemnda fremholder at Kværner aldri har hatt en offisiell rating fra de anerkjente rating-byråene. DnB Markets og Pareto ratet Kværner med karakteren B+, som innebærer et "betydelig innslag av spekulative trekk", ifølge Aftenposten.Når plasseringen i tillegg var så stor, mener nemnda at den er i strid med fondets formål.Odin uenig

Hvis denne ene kunden har krav på erstatning kan andre som har plassert penger i fondet kreve det samme. Bankklagenemndas uttalelser er ikke bindende, men blir som regel fulgt av finansinstitusjonene.Adm. direktør Leif Ola Rød i Odin er overrasket over avgjørelsen, og vil ikke rette seg etter Bankklagenemndas uttalelse, og kunden må derfor eventuelt prøve saken for retten. Bankklagenemndas avgjørelser skal være bygget på gjeldende rett, men i denne saken var det uenighet i nemnda. Bankenes representanter stemte mot erstatning.iMarkedet skrev nylig at sparere de siste årene ikke har fått betalt for risiko i pengemarkedsfond. De fondene som ikke tar sjansen på bedriftslån som dette, leverer høyere avkastning enn dem som tar risiko (

Du taper på å ta risiko

).

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken