Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner fortsatt lønnstapere

Kvinner i privat sektor tjener i snitt 6 prosent mindre enn sine mannlige kollegaer.

- I gjennomsnitt har kvinner i privat sektor rundt 6 prosent lavere timelønn enn menn med samme yrkeserfaring, utdanningslengde, utdanningstype og arbeidstid - og som arbeider i samme yrke i samme virksomhet, sier Ragnhild Steen Jensen fra Institutt for samfunnsforskning til TV 2 Nettavisen.

Foredrag på kvinnedagen
Steen Jensen holder onsdag et fordrag for arbeidstakerorganisasjonen Unio. Organisasjonen er landets nest største fagforening, og organiserer blant annet lærere, sykepleiere, politi og prester.

- Jeg synes det er veldig interessant at når du ser på de som har kortere, høyere utdannelse, det vil si fire år eller mindre, så er det faktisk en lønnsforskjell mellom kjønnene på 20 prosent uten å ta hensyn til sektor, sier forskeren.

To forklaringer
Yrkesgruppene Steen Jensen henviser til er blant annet lærere, sykepleiere, ingeniører og teknikere. Lønnsforskjellene har ifølge forskeren to forklaringer.

- Forskjellene er knyttet til kjønnsdeling av arbeidsmarkedet og til arbeidstid. Kvinner og menn velger å jobbe i forskjellige bransjer, og dessuten jobber kvinner mindre enn menn, konkluderer hun.

Viktigere enn porno
Steen Jensen mener at likelønn fortsatt er en viktig sak i kjønnsdebatten.

- Jeg synes at likelønn er en av de viktigste likestillingsstillingspolitiske saker - mye viktigere enn porno for eksempel, sier hun til TV 2 Nettavisen.

Opptatt av likelønn
Pressekontakt Ingrid Dåsnes i Likestillings- og diskrimineringsombudet kan opplyse at ombudet stadig behandler saker som dreier seg om likelønn.

- Likelønn er vi opptatt av alle dager, ikke bare på kvinnedagen, sier Dåsnes.

Strukturelle årsaker
Som Steen Jensen peker hun på at de største forskjeller mellom kjønnene kommer av strukturelle årsaker. Kvinner og menn velger å jobbe i forskjellige bransjer og yrker. Dette er det lite Likestillingsombudet kan gjøre noe med. Men de har likevel behandlet saker som er klart ulovlige.

- Vi har eksempler på kvinner som har vært i fødselspermisjon, som blir forskjellsbehandlet når de kommer tilbake. De blir hengende etter, for eksempel fordi de ikke får bonus, eller ikke får delta i lønnsoppgjøret mens de er borte, sier hun.

Menn forskjellsbehandles også
Selv om det ikke er så vanlig, så opplever også menn å bli diskriminert av og til.

- Det er ingen bransjer eller yrker der kvinner i snitt tjener mer enn menn, men vi har likevel behandlet enkeltsaker hvor det er menn som kommer dårligst ut, avslutter Dåsnes.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken