(SIDE2): Mange kvinner mister i perioder sexlysten. Enten fordi de har fått barn eller har dårlig selvtillit. Det kan også til tider skyldes mannen.

Vi tok en prat med samlivsterapeut Trine Huseby. Hun jobber med å få par til å få det bedre.

Denne uken skrev Huseby blogginnleggene «Han ønsker sex» og «Hun har lyst til å ha lyst».

Her skriver hun blant annet:

« For å komme over terskelen fra å ha lyst i form av å ønske og ville det, til å ha lyst i form av begjær, kan kvinnen for det første ta ansvar selv. Dette kan hun gjøre ved å innse seksualitetens betydning for parforholdet utforske med nysgjerrighet hva som fremmer denne lysten, og ved å eksperimentere inntil hun finner suksessfaktorene. Mitt inntrykk er at kvinner kan finne sin egen motivasjon – og lykkes.»

Hvorfor tror du mange kvinner mister sexlysten?

- Når et par får barn, endrer de fokus fra seg og sitt, til barnet og barnets behov. Det blir mer ansvar og forpliktelser, mindre tid til paret og mindre søvn = mindre overskudd . Noen kvinner mister sexlyst på grunn av dårlig selvbilde og forhold til egen kropp. Andre ganger kan det handle om at paret har ulike behov og at de kommer inn i et uheldig mønster, der hun ikke rekker å få lyst selv. Det kan være flere grunner.

I hvilke perioder i livet er det at lysten på sex kan forsvinne?

- Det er vanlig at sexlysten reduseres i barseltid, og at den varierer i småbarnsfase. Det er også vanlig at lysten kan bli borte i perioder der man har mye fokus på andre ting, som for eksmepel studier, karriere eller omsorgsoppgaver.

Hvorfor mener du blogginnlegget «Hun har lyst til å ha lyst» er viktig?

- En kvinne som har lyst til å ha lyst, har en motivasjon – den kan man gjøre noe med! Mange vet ikke hva, og lar det bli med det. Det ville være trist hvis den seksuelle fasen tok slutt tidlig i livet, fordi man ikke var klar over mulighetene for å komme på sporet igjen, sier Huseby og fortsetter:

- Seksualitet har mange dimensjoner, blant annet behovstilfredsstillelse og nærhet. Den dimensjonen mange har lett for å glemme, er muligheten for spontanitet, utfoldelse, lek og moro. Mange trenger hjelp til å finne frem til denne dimensjonen – sammen.

Samlivsterapeuten ramser opp følgende budskap:

- Seksuell lyst kan hemmes eller fremmes

- Både kvinnen selv og mannen kan bidra til dette

- For mannen ligger det et stort potensial i å utforske hva som ligger mellom å resignere på den ene siden, og å være for offensiv på den andre siden.

- For kvinnen ligger det stort ansvar i måten hun kommuniserer: «Det tenner meg ikke» og «Det tenner meg heller ikke», kan med fordel erstattes med: «Jeg liker det når» og «Jeg blir tent av at».

Huseby mener mange kvinner får en aha-opplevelse ved å se at et parforhold består av tre parter; hun, han og paret.

- Paret som den tredje parten gir et nytt perspektiv på mange temaer, blant annet sex. Det kan gå fra å være noe man gjør for den andres skyld, til å være noe man gjør for sitt eget parforhold.

Hva kan kvinnen selv gjøre for å få igjen lysten?

- Hvis hun først har innsett seksualitetens betydning for parforholdet, kan hun utforske hva som fremmer lysten. Hun kan aktivt søke inspirasjon gjennom litteratur/musikk/ bilder/film/dufter/berøring/sexhjelpemidler. Og hun kan ta ansvar for at partneren får vite hva som hemmer og hva som fremmer lyst hos henne. Ofte vil det ha effekt å tenke mer på det i hverdagen, men når det kommer til selve akten, er det et poeng å skru av tankene og skru på sansene.

Hva kan mannen/kjæresten gjøre for at hun skal få igjen lysten?

- Han kan spørre henne direkte hva som hemmer og hva som fremmer lysten. Enten i form av et vanlig spørsmål når de har en stund for seg selv, eller han kan invitere henne til et intervju om hennes behov/ønsker/drømmer, sier Huseby og utdyper:

- I invitasjonen kan han presisere at det ikke er en invitasjon til sex, men til en samtale om hva som finnes av muligheter hvis de skal ta det videre til noe de har glede av – sammen. En annen strategi er å føle seg systematisk frem og registrere oppmerksomt hva som fører til hva. Det finnes mange veier til mål, det viktigste er at han har forstått betydningen av hennes følelsesmessige involvering og at dette er et felles prosjekt.

Hvilke erfaringer har du med dette temaet som samlivsterapeut?

- Mange par melder inn dette som et problem på linje med andre problemer. De har gjerne stivnet i mønsteret: «Han ønsker sex. Det blir lite greie på det. Hun har dårlig samvittighet». Når vi ser nærmere på deres dårlige erfaringer, nye måter å tenke på og ikke minst hva som finnes av muligheter, går paret gjerne inn i en overgangsfase fra «sånn de har det nå» til «sånn de ønsker å ha det». Det fine med overgangsfaser, er at det er stor takhøyde. Det er rom for å prøve og feile. Det kan bli praktisk og teknisk, og det kan bli uvant og morsomt. Ikke minst kan paret få nye, positive erfaringer.

- For ordens skyld: -Dette kjønnsrollemønsteret er mest kjent. Det hender balansen mellom kjønn er annerledes, det finnes kvinner som ikke har lyst til å ha lyst, og det finnes par som har behov for profesjonell hjelp, legger Huseby til.