Gå til sidens hovedinnhold

Laber handel øker sjansen for rentekutt

Detaljhandelen i Norge falt overraskende fra oktober til november. Dermed kan man føye til enda et argument for rentekutt i januar

Detaljhandelen, målt som sesongjustert volum, falt med 0,4 prosent fra oktober til november, melder Statistisk sentralbyrå.Det var overraskende svakt. En Reuters-rundspørring på forhånd viste at økonomene i snitt venter en vekst på 0,2 prosent fra oktober til november.På årsbasis, fra november til november, er det en vekst på 1,6 prosent.Nordea, som på forhånd ventet et uendret tall, så for seg press nedover på rentene dersom tallet ble uendret. Det ble altså negativt.Dette er enda et argument for et nytt rentekutt fra Norges Bank nå i januar. Likevel er det også viktig å se inflasjonstallene som kommer fredag.Bakgrunn

Indeksen publiseres av Statistisk sentralbyrå og kommer mot slutten av månedene etter den som måles. Den viser utviklingen i detaljomsetningen, unntatt motorkjøretøyer og bensin. Statistikken er basert på tall samlet inn fra butikker.Det oppgis både tall i volum og i verdi, og med og uten sesongjustering. Det er også tall for ulike typer butikker.Hovedfokus er på månedsvis endring i sesongjustert volumindeks.Indeksen følges nøye som et mål på aktiviteten til husholdningene, og en kraftig vekst kan indikere kommende rentehevning - og motsatt.

Reklame

Nå kommer rentehoppene - slik beholder du lav boligrente

Kommentarer til denne saken