Gå til sidens hovedinnhold

Lager kjedelig anti-røyke-PR med vilje

Flere forskere mener at tobakksindustrien samarbeider med helsemyndigheter og lager antirøykekampanjer de er sikre på ikke virker.

- Kampanjene og informasjonsmaterialet industrien produserer er så kjedelige og tydelig laget på en slik måte at de ikke vil virke. Problemet er at offentlige helsemyndigheter dermed kan lene seg tilbake og si at de gjør noe. Industrien er mange steder i ferd med å få kontroll også over det forebyggende arbeidet, sier professor Gerhard Hastings ved University of Strathclyde i Skottland ifølge Aftenposten.

Den 12. verdenskongressen om røyking og tobakk ble blåst i gang i Helsingfors i går. Flere forskere mener at tobakksindustrien nå benytter motsatte metoder, det vil si å alliere seg med "fienden" for å få kontroll på den offentlige kommunikasjonen til forbrukerne.

Det er spesielt i tidligere Øst-Europa og i utviklingsland at tobakksbruken øker i dag. I fattige land bidrar industrien til å lage nasjonale antirøykekampanjer og brosjyremateriell med tilsynelatende det for øye å forhindre at ungdom begynner å røyke, men også i Tyskland skal slike PR-triks ha blitt benyttet, skriver Aftenposten.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021