Det hersket tirsdag usikkerhet rundt avstemmingen om assistert befruktning i Lagtinget. Flere av partiene har fristilt sine representanter. Dermed utløste den kjønnsnøytrale ekteskapsloven en sjelden debatt i lagtingssalen, som vanligvis driver med sandpåstrøing. Stortingsrepresentant Anne-Margrethe Larsen (V) er blant dem som vil stemme mot. -Det er mye usikkerhet knyttet til hva som skjer nå, sier hun til fvn.no.