(SIDE2): Å spise store mengder lakris under svangerskapet kan påvirke barnets intelligens. Det hevder forskere fra universitetet i Edinburgh og Helsiniki, ifølge BBCNews.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Gravide kvinner som spiser store mengder lakris under svangerskapet kan påvirke barnet negativt med tanke på intelligens og oppførsel, ifølge deres undersøkelse.

Forskerne har studert 8-åringer født i Finland, spesielt med tanke på morens inntak av lakris da hun gikk gravid. Barn av såkalte lakrismødre gjorde det generelt dårligere på tester sammenlignet med andre barn.

Barna ble testet for annet språkkunnskap, hukommelse og romforståelse.

Derfor advares det
Forskerne mener steroidet glycyrrhizinsyre, som er det aktive stoffet i lakris, kan svekke morkaka. Stoffet kan dermed føre til at stresshormoner overføres fra mor til barnet. Høye nivåer av stresshormonet kan svekke utviklingen av barnet og har blitt satt i sammenheng med atferdsproblemer.

Resultatet av studien viste at kvinner som spiste mer enn 500mg av glycyrrhizinsyre i uka, som tilsvarer inntak av 100 gram ren lakris, hadde større sannsynlighet for å ha barn med lavere intelligens og større atferdsproblemer. Noen av disse 8-åringene viste også tegn til dårligere konsentrasjon og større risiko for ADHD.

- Studien viser at å spise lakris under svangerskapet kan påvirke barnets oppførsel eller IQ, og tyder på hvor viktig det er at morkaka blokkerer stresshormoner som kan påvirke barnets kognitive utvikling, sier professor Jonathan Seckl ved Universitetet i Edinburgh.