(SIDE2) : Det viser en ny studie fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Folkehelseinstituttet.

- En undersøkelse av tre produksjonsbedrifter for oppdrettslaks ulike steder i Norge identifiserte 15 typer av Listeria monocytogenes. Dette er den eine arten av Listeria-bakterier som kan føre til sykdom hos foster, nyfødte barn og personer med svekket immunforsvar, skriver de på sine sider.

- En kan ikke på bakgrunn av dette slå fast at fisk er kilden til listeriose i de undersøkelsene vi har gjort. Men vi kan heller ikke utelukke det, sier forsker ved NIFES, Bjørn Tore Lunestad til VG .

Han understreker overfor avisen at listeria-avsløringen ikke bør skremme fiskeglade nordmenn.

- Vi har ikke kommet frem til noe, som vi ikke har kjent til tidligere.

Han påpeker at det nye i artikkelen, er at til sammen 9 av de 15 typene av bakteriene var en genetisk variant av det forskerne fant igjen hos pasienter med listeriose.

NIFES skriver i pressemeldingen at det har vært mellom 7 og 50 diagnostierte tilfeller av listeriose i Norge. I de aller fleste tilfellene av matvarebåren listeriose, kjenner en ikke til hvilke matvarer som er ansvarlig.

Det har aldri tidligere blitt registrert listeria-utbrutt i norsk sjømat, skriver VG.

LISTERIA - LISTERIOSE

Listeriabakterier, spesielt Listeria monocytogenes, kan være årsak til alvorlig sykdom hos mennesker. Individer med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt, og selv små smittedoser kan føre til sykdom og i verste fall død hos eldre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer. For gravide kan bakterien medføre abort.

Listeriabakterier finnes naturlig i vann, jord, planter og dyr og finnes derfor også i enkelte næringsmidler. I motsetning til de fleste andre bakterier som gir sykdom hos mennesker, vokser listeriabakterier ved kjøletemperatur. Matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling er derfor risikoprodukter. Eksempler på slike er myke og halvfaste oster, røyket, raket og gravet fisk, og noen typer kjøttpålegg.

Listeriabakteriene i matvarer kan stamme fra råvarer eller de kan være tilført fra mennesker eller utstyr ved produksjon, salg og tilberedning.

Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose som forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes. 13 ulike serotyper er identifisert. Bakterien er utbredt overalt i naturen og finnes hos de fleste dyrearter.

(Kilde: Matportalen)