Gå til sidens hovedinnhold

Dette tror de Lambda vil koste

Men fortsatt er mye uklart.

Tirsdag kom nyheten om at Lambda-bygget i Bjørvika likevel skal bygges for å huse Munch-museet og Stenersen-samlingen.

Bygget, som skal ligge ytterst på Paulsenkaia bak Operaen i Bjørvika, er tegnet av den spanske arkitekten Herreros Arquitectos. Arquitectos vant arkitektkonkurransen i 2009.

Med en høyde på 59 meter, vil bygget bli godt synlig i bybildet. Bygget får totalt 12 etasjer, og skal innholde både intime gallerier og større sammenhengende romsekvenser, ifølge en museumsfaglig skisserapport som er utarbeidet.

Les også: Milliardsøksmål truer Oslo kommune
Les også: Her skal det nye Munch-museet ligge

Vet ikke totalkostnaden
Nettavisen har spurt Oslo kommune om hva de nå anslår at bygget vil koste.

- Byggekostnaden for Lambda er beregnet til 1,7 milliarder 2012-kroner, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

Han opplyser at beløpet inkluderer merverdiavgift, som kommunen vil få refundert. I tilegg kommer utgifter til:

- Flytting og nødrehabilitering av dagens Munch-museum, i størrelsesorden 80 millioner kroner (usikkert beløp).

- Infrastruktur i Bjørvika på 81 millioner kroner.

- Tomt til 165 millioner kroner, nødrehabilitering av Stenersen-museet, plan- og designkonkurranse, detaljregulering, inventar/brukerutstyr, prisstigning, finanskostnader i byggetiden, samt administrasjonskostnader.

Men totalt hva Munch-museet vil koste, har kommunen ennå ikke oversikt over:

- Total kostnadsramme som inkluderer alt dette vil presenteres når forprosjektet er fullført, sier Bjercke til Nettavisen.

265 millioner så langt
Før Lambda ble stanset etter tre års planlegging i desember 2011, hadde kommunen brukt 265 millioner kroner på prosjektet.

Hvorav 165 millioner kroner til kjøp av tomten, og resten til plan- og designkonkurransen og regulering av prosjektering.

Det var Fremskrittspartiet og partiets gruppeleder i Oslo, Carl I. Hagen, som snudde i saken og satte en stopper for Lambda-prosjektet. Etter det vedtok bystyret at det skulle gjennomføres to utredninger, en for Tøyen-alternativet og en Tullinløkka-alternativet.

Kommunen sier imidlertid at de ikke har noen oversikt over hva det har påført kommunen av utgifter å stanse prosjektet.

- Vi har ikke regnet på hva det har kostet at Lambda ble skrinlagt, sier Bjercke.

Hadia Tajik: - Mange er nok lettet

- Litt tid å starte opp igjen
Han sier det nå vil ta noe tid å starte opp igjen planleggingsarbeidet.

- Planleggingsarbeidet har stått stille i lang tid i påvente av en avklaring, og det er behov for noe tid til å sette dette arbeidet i gang igjen, sier byråden.

Han sier at byrådet raskt vil komme tilbake med en detaljert beskrivelse av fremdriften i prosjektet.

Finanskomiteen behandlet saken i sitt møte onsdag, og vil avgi en innstilling til bystyret som behandler saken før sommeren.

- Deretter vil arbeidet med forprosjektering og reuleringssak gjenopptas og ferdigstilles så raskt som mulig, anslagsvis i løpet av et halvt år, sier han.

- Når kan Lambda stå ferdig?

- Det er anslått at det vil ta fem og et halvt år fra vedtak til ferdig museum, dersom hele prosessen går som forutsatt uten andre forsinkelser, sier Bjercke.

Trues av milliardsøksmål
Men det nye Munch-museet i Bjørvika kan bli mye dyrere for Oslo kommune enn først antatt.

For etter enigheten om museet, truer nå et milliardsøksmål, kunne Nettavisen fortelle torsdag.

Årsaken er en innsigelse som Riksantikvaren kom med i 2011, om at dersom Lambda skal bygges, så må et stort tomteområde like ved museet gjøres om til friområde.

Dette får store konsekvenser for Oslo S Utvikling, som har planer om å bygge leiligheter på denne tomten. Ifølge utbyggeren vil mellom 30.000 og 40.000 kvadratmeter eiendomsmasse forsvinne, det vil si flere hundre leiligheter, ved at bredden på den såkalte Kongsbakkallmenningen foran Middelalderparken utvides.

- Jeg håper og tror at det vil bli nye samtaler med Riksantikvaren og byrådet slik at dette kan løses på en fornuftig måte, sa administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling til Nettavisen.

Men hvis Riksantikvaren likevel står på sitt tidligere krav, vil firmaet vurdere å gå til søksmål mot Oslo kommune.

- Hvis det ikke lar seg gjøre å bli enige, så må vi dessverre forfølge den linjen vi har gjort tidligere, at vi enten må kreve akseptable utbyggbare erstatningstomter - eller økonomisk kompensasjon for tapt fortjeneste, sa Lødøen.

Utbyggeren har tidligere anslått at et mulig søksmål vil kunne komme opp i nærmere en milliard kroner.

Ap og Frp gir seg ikke
Onsdag kveld la Lambda-motstanderne, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, fram sin egen Tøyen-pakke.

Der kom det fram at de absolutt ikke har gitt opp håpet om et museum et annet sted, og foreslår at det gjennomføres en parallell arkitektkonkuranse for Tøyen-alternativet og Tullinløkka-alternativet, skriver Aftenposten.

Samtidig ber de bystyret selge Lambda-tomten til Hav Eiendom, og i stedet bruke tomten til et akvarium.

SV bare fnyser av forslagene, og påpeker at saken nå er avgjort.

- De setter jo hele denne prosessen på nytt på spill, men det er jo ikke flertall for et Tøyen-forslag, sier SVs gruppeleder i Oslo, Marianne Borgen, til avisen.

Kommentarer til denne saken