Gå til sidens hovedinnhold

Milliardsøksmål truer Oslo kommune

Lambda kan bli betraktelig dyrere.

Det nye Munch-museet i Bjørvika, det omstridte Lambda-bygget, kan bli mye dyrere for Oslo kommune enn først antatt.

For etter enigheten om museet, truer nå et milliardsøksmål.

Les også: Her skal det nye Munch-museet ligge

- Må dessverre forfølge det
Årsaken er en innsigelse som Riksantikvaren kom med i 2011, om at dersom Lambda skal bygges, så må et stort tomteområde like ved museet gjøres om til friområde.

Dette får store konsekvenser for Oslo S Utvikling, som har planer om å bygge leiligheter på denne tomten. Ifølge utbyggeren vil mellom 30.000 og 40.000 kvadratmeter eiendomsmasse forsvinne, det vil si flere hundre leiligheter, ved at bredden på den såkalte Kongsbakkallmenningen foran Middelalderparken utvides.

- Jeg håper og tror at det vil bli nye samtaler med Riksantikvaren og byrådet slik at dette kan løses på en fornuftig måte, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling til Nettavisen.

Men hvis Riksantikvaren likevel står på sitt tidligere krav, vil firmaet vurdere å gå til søksmål mot Oslo kommune.

- Hvis det ikke lar seg gjøre å bli enige, så må vi dessverre forfølge den linjen vi har gjort tidligere, at vi enten må kreve akseptable utbyggbare erstatningstomter - eller økonomisk kompensasjon for tapt fortjeneste, sier Lødøen.

I 2011, da striden om tomteområdet først ble omtalt, truet Oslo S Utvikling med et søksmål på opp mot 1 milliard kroner.

Lødøen sier de står ved det de har sagt tidligere om erstatningsbeløp, men han ønsker ikke å utdype dette i dag.

Riksantikvaren: - Tilbake til forliket
Riksantikvaren la imidlertid ut en presisering på sine nettsider tirsdag, om at innsigelsene og forliket med Oslo kommune fra 2011, står ved lag:

- Det er bra at byrådet i Oslo har sikret et flertall for et nytt Munch-museum. Når det nå er flertall for Lambda i Bjørvika, så betyr det at vi er tilbake til forliket hos Fylkesmannen med byrådet 11. mai 2011. Forliket innebærer at Riksantikvaren godtar plasseringen av Lambda i Bjørvika, mot at Kongsbakke-allmenningen blir fordoblet i bredde som kompensasjon. Forliket innebar også at Riksantikvaren godtok et vannspeil med ferskvann i Opera-allmenningen i stedet for et fjordbasseng, uttaler riksantikvar Jørn Holme.

«Riksantikvaren krever dobbelt så bred åpning i Kongsbakken-allmenningen, med 88 meter innerst og 110 meter ytterst, som et svært viktig avbøtende tiltak for de uheldige effektene som det planlagte Munch-museet har for vesentlige historiske strukturer i Oslo, uansett plassering i Bjørvika», heter det i innsigelsen fra 2011.

Fakta:
Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001. Bak OSU står Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. De tre selskapene eier hver 1/3 av OSU.

OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom, på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S – fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken.

Kilde: Oslo S Utvikling

- Forsøker ta arealer fra oss
Lødøen påpeker at deres reaksjon ikke har noe med at de ikke ønsker Lambda til Bjørvika.

- Men vår innsigelse er at Riksantikvaren forsøker å ta arealer fra oss på en helt annen tomt, som ikke har noe med Lambda å gjøre i det hele tatt, sier han til Nettavisen.

Han påpeker at det allerede er en vedtatt reguleringsplan for området.

- Vi kan ikke sitte og se på at noen tukler med den reguleringsplanen som allerede er vedtatt, og som vi skal bygge på. Det er ganske fortvilende. Slik kan man ikke operere, sier Lødøen, og påpeker:

- Rent juridisk er vi veldig i tvil om Riksantikvaren kan kreve endringer av reguleringsplanen på våre tomter.

Lødøen sier samtidig at de er villige til å sette seg ned med både Riksantikvaren og Oslo kommune, og å gjøre visse endringer i prosjektet.

- Vi kan være villige til å trekke inn bygninger, men det er veldig viktig å opprettholde volumet. Vi ønsker heller ikke å utfordre høyden på byggene, sier han.

Les også: Tviler på effekten av Tøyen-tiltak
Les også: - Mange er nok lettet
Les også: - En virkelig positiv overraskelse

- En veldig trist sak
Han mener Riksantikvarens krav rett og slett er «underlige»

- Det å ha den bredden som han ønsker på Kongsbakkallmenningen, virker ganske uforståelig. Det blir to-tre Rådhusplasser som skal stå som ingenmannsland, og det stiller vi oss undrende til. Vi synes det er helt utrolig, sier Lødøen.

Den administrerende direktøren mener det er viktig å få bygget de planlagte boligene.

- Det er fryktelig viktig å få bygget det vi kan av boliger i det området her, av miljømessige hensyn. Så nå må alle parter sette seg ned og prate om det her, sier han, og legger til:

- Jeg synes hele saken er veldig trist. Jeg ønsker virkelig at Lambda skal komme, men det Riksantikvaren gjør skaper betydelige forstyrrelser i en ellers fin byutvikling som går veldig bra og som er i henhold til fremdriftsplanen. Men så skjer det her. Hadde det ikke skjedd sist, hadde Lambda antakelig vært i gang for lenge siden, sier han.

Byggingen av Lambda er kostnadsberegnet til 1,7 milliarder kroner. I tilegg kommer blant annet tomtekostnadene på 165 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken