Gå til sidens hovedinnhold

- Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther skuffet

Tapte Se og Hør-saken i Menneskerettighetsdomstolen.

Etter at norsk Høyesterett i 2008 frikjente Se og Hør for bildene som ble tatt av Lars Lillo-Stenberg (51) og Andrine Sæther (49) under deres bryllup i 2005, klaget paret saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les mer: Klager inn dommen for Strasbourg

Torsdag klokken 10.00 kom dommen.

Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther tapte over den norske stat. Dermed er det satt et foreløpig punktum for en sak som har pågått i ni år.

- Naturlig nok er Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther skuffet. Andre offentlige personer vil også være skuffet over denne avgjørelsen. Særlig de som ønsker at privatlivet skal skjermes, sier Harald Stabell, advokat i Stabell & Co, til Nettavisen.

Han forteller at ikke har fått drøftet dommen med Lillo-Stenberg og Sæther.

Hvorvidt saken blir anket til storkammeret hos Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er heller ikke avgjort.

- Vi må vurdere om det er verdt tiden og kostnadene å gå videre med denne saken, men først må vi få gjennomgått den omfattende dommen, sier Stabell.

Paret har tre måneder på seg til å avgjøre en eventuell anke.

- I all offentlighet
Tidligere sjefredaktør i Se og Hør, Odd Nelvik, er ikke overrasket:

- Jeg mener dommen er riktig, og at Høyesterett i sin tid gjorde en god vurdering. Dette er et bryllup som foregikk i all offentlighet, langt ute i skjærgården, med kor og orkester, hvor også hytteeiere var ute og tok bilder. Det at bryllupsfesten fant sted i strandsonen, er det som gjør det akseptabelt, sier tidligere redaktør Odd Nelvik til Nettavisen NA24.

Han legger til at hvis festen hadde holdt seg inne på privat grunn, ville saken stilt seg annerledes.

Paret ble rådet til å ta saken videre av sin advokat Harald Stabell. Paret mente Se og Hør har brutt privatlivets fred ved å ta bildene av deres bryllup.

- Menneskerettighetene ikke krenket
Nåværende redaktør Ellen Arnstad sier at dommen ikke bare handler om Se og Hør, men om arbeidsforholdene til hele pressen.

- Nå har Strasbourg slått fast at dommen til Høyesterett er riktig, slik at Høyesterett ikke har krenket menneskerettighetene til paret Lillo-Stenberg. Det er kjernen i saken, sier Arnstad til Nettavisen NA24.

- Vi forventer at det er satt punktum i saken og vil studere premissene nærmere for å se om vi kan trekke lærdom i en så viktig prinsipiell sak.

Arnstad er opptatt av at alle enkeltsaker må vurderes for seg.

- Men i denne saken viste det seg at vi gjorde en riktig vurdering da vi publiserte saken, avslutter hun.

- Ikke punktum ennå

Advokat Jon Wessel-Aas har flere års erfaring med medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter. Han har gjennomgått dommen fra Strasbourg.

- Dommen er begrunnet i at både flertallet og mindretallet i Høyesteretts dom, samvittighetsfullt har vurdert saken i henhold til de kriterier som er fastlagt gjennom Menneskerettsdomstolens praksis, og at det derfor ikke er grunn til å overprøve det resultatet som Høyesteretts flertall landet på etter denne skjønnsmessige avveiningen mellom pressefriheten og privatlivets fred. Det blant annet ble pekt på at inngåelse av ekteskap i seg selv har en offentlig side, slik at selv om den aktuelle reportasjen ikke utgjorde noe bidrag til samfunnsdebatten, var det heller ikke snakk om utelukkende private forhold. Det ble også vektlagt at festen ble holdt i en oppsiktsvekkende form i skjærgården der mange andre mennesker ferdes og ferierer om sommeren. Det var derfor rimelig å si, som Høyesteretts flertall gjorde, at paret måte forvente en viss oppmerksomhet fra offentligheten, sier han.

- Ytringsfriheten veier tyngst
Generalsekretæren i Norsk Presseforbund er ikke overrasket over utfallet.

- Dette utfallet er logisk gitt den nye linjen og andre nylige konklusjoner fra Strasbourg. Denne saken har ligget på vent på to andre avklaringer som har hatt ganske like akter, sier Kjersti M. Løken Stavrum til Nettavisen.

- Jeg har stor sympati for Lillo-Stenberg-paret som har måttet vente så lenge på en avklaring, fortsetter hun.

Generalsekretæren mener dommen ikke betyr fritt fram for pressen.

- Det er noen premisser som ligger til grunn. Vi ser helt klart at Strasbourg veier ytringsfriheten tyngst i denne saken, sier Løken Stavrum.

Det har foreløpig ikke lyktes Nettavisen NA24 å få en kommentar fra paret Lillo-Stenberg.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken