Gå til sidens hovedinnhold

Lavere avkastning for Folketrygdfondet

Folketrygdfondet økte verdien med 15,8 milliarder kroner i fjor, drøyt en milliard kroner dårligere enn året før. Fondets aksjeportefølje økte med knapt ti milliarder.

Folketrygdfondets direktør Lars Tronsgaard frem resultatet for fondets investeringer på en presentasjon i dag.Fondets verdikorrigerte resultat beløp seg til 15,8 milliarder kroner i fjor, en økning på ni prosent. Det er i første rekke den sterke kursstigningen i det norske aksjemarkedet som ligger bak utviklingen, som fondet selv karakteriserer som god.15,8 milliarder er rundt 1,3 milliarder kroner mindre enn resultatet året før, som endte på 17,1 milliarder.Hovedforklaringen på nedgangen er vesentlig lavere endring i urealiserte kursgevinster fra renteporteføljen enn i 2004. Fondet har valgt å operere med en lavere renterisiko for fondets renteportefølje enn det som gjelder for referanseporteføljen. Denne hadde en avkastning på 3,7 prosent, mens fondets portefølje hadde en avkastning på 2,8 prosent.Mesteparten av Folketrygdfondets verdier ligger i denne renteporteføljen som per 31. desember hadde en verdi på 140,7 milliarder kroner, en økning på knapt seks prosent fra året før.Folketrygdfondet hadde 50,5 milliarder kroner plassert i aksjer ved siste årsskifte, knapt ti milliarder kroner mer enn per 31. desember i 2004.41,8 av disse milliardene er plassert i norske aksjer, 26,4 prosent av fondets verdijusterte kapital, resten er plassert i aksjer børsnotert i Danmark, Finland eller Sverige.Folketrygdfondet gjorde det dårligere enn hovedindeksen til Oslo Børs i fjor. Målt med OSEBX-indeksen steg det norske markedet i 2005 med 40,5 prosent mot 38,5 prosent i 2004, mens avkastningen på Folketrygdfondets portefølje av aksjer notert på Oslo Børs ble på 33,9 prosent.Det henger sammen med at fondets aksjeportefølje har en annen sammensetning enn referanseporteføljen.Folketrygdfondet oppnådde siste år en avkastning på plasseringene i nordiske aksjer på 25,1 prosent, hvilket er 0,6 prosentpoeng bedre enn avkastningen for referanseindeksen. Som referanseindeks benyttes FTSE NOREX 30, dog slik at de norske selskaper som inngår i indeksen blir ekskludert i avkastningsberegningene.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken