Gå til sidens hovedinnhold

Lavere optimisme i husholdningene

Den store optimismen blant nordmenn er i ferd med å dabbe av. Det viser novembertallene for Forvetningsbarometeret, men nivået er fortsatt svært høyt. Les mer her

Den reduserte optimismen gjelder ifølge Sparebankforeninge blant annet utsiktene for landets økonomi. Forvetningsbarometeret faller for tredje kvartal på rad etter at toppen ble nådd i første kvartal i år på 31,7. Fallet fra tredje til fjerde kvartal er fra 29,4 til 27.- Den viktigste faktoren til lavere optimisme er renteøkningene fra Norges Bank. Det er dessuten skapt forventninger om at rentenivået skal ytterlige opp i tiden fremover. Som ventet har dette hatt en psykologisk effekt. Etter vår oppfatning er dette en naturlig reaksjon, fordi mange husholdninger vil få mindre å rutte med når renten går opp, sier Arne Hyttnes, adm. direktør i Sparebankforeningen.Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup. Målingen ble foretatt i samme uken som Stoltenberg- regjeringen la frem endringene i statsbudsjettet.- Her var det ingen dramatiske endringer, men i forkant av budsjettfremleggelsen kom det signaler om en kursendring i den økonomiske politikken, og det kan ha skapt en del usikkerhet i enkelte grupper og bidratt til å dempe deres optimisme, sier Hyttnes.Fall i forventningene til økonomien

Denne gangen er det to enkeltindikatorer som særlig bidrar til lavere optimisme. Den ene gjelder forventninger til landets økonomi neste år.- Det er vanskelig å si hva som kan være årsaken til at denne delindikatoren faller så sterkt. Etter vårt syn er det liten grunn til det. Riktignok har det vært et fall på børsen i høst, noe som selvsagt kan ha skapt en viss usikkerhet hos mange, sier Hyttnes.Han mener det likevel at det ikek er spesielle ting i norsk økonomi som skulle tilsi et kraftig fall i forventningene til landets økonomi, og peker på at oljeprisen fortsatt er høy, og selv om renten nå går opp, vil den fortsatt ligge på et lavt nivå. Det går bra for næringslivet, og det er ingen signaler om økning i ledigheten som kan bidra til større usikkerhetUtsetter større innkjøp

Det også en nedgang siden siste måling i andelen som mener at det nå er et gunstig tidspunkt å foreta større anskaffelser. Resultatene i Forventningsbarometeret gir derfor signaler om et mer avdempet forbruk fremover.- Dette kan først og fremst slå ut i at man utsetter innkjøp av større kapitalvarer som blant annet bil, og at man venter med å foreta oppussing. Et litt høyere rentenivå enn det man har blitt vant til vil også virke i samme retning. I denne situasjonen synes det fornuftig at husholdningene bygger seg opp en ekstra buffer. Forventningsbarometeret bærer imidlertid ikke bud om noen om dramatiske endringer, og det private forbruket vil således fortsatt ligge på et høyt nivå, sier Hyttnes.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn

Kommentarer til denne saken