Gå til sidens hovedinnhold

Lavere straff i innsidesak

En innsidedømt direktør i Reitan-systemet har fått straffen nedsatt i ankesaken, selv om dommen skjerpes. Lagmannsretten ber høyesterett se på straffenivået i innsidesaker. Les mer her:

(Korrigert)I dag kom ankesaken mot tidligere finansdirektør i Reitangruppen. Han ble dømt til å sone 90 dager i fengsel for innsidehandel og uaktsom tilskyndelse av innsideinnformasjon. Dette var norgeshistoriens strengeste innsidedom.Thoresen var finansdirektør i Reitangruppen da selskapet la inn bud på det børsnoterte teleselskapet Sense. Han og broren hadde før budet ble kjent lastet opp aksjer i nettopp dette selskapet.Les om hvorfor Thoresen ble dømt i Trondheim Tingrett her:Derfor ble han dømt

Thoresen fikk i lagmannsretten mindre straff, og må nå sone én måned i fengsel mens 90 dager er betinget. Årsaken til at straffen ble redusert i forhold til dommen i Trondheim Tingrett er ifølge dommen at det ikke foreligger noen avgjørelser i Høyesterett om innsidehandel og rettspraksis.Lagmannsretten så til dommene mot Nagell-Ericssen sin innsidesak samt dommen etter innsidehandel i Tomra. Her ble det idømt henholdsvis fengsel i ett år hvorav elleve måneder betinget samt fengsel i 45 dager.- Det er ikke så lett å sammenligne men lagmannsretten ser det slik at den som i samsvar med aktors påstand om fengsel i 120 dager vil fremtre som en betydelig strengere dom enn i de to sakene fra 2004. En nivåendring må eventuelt komme som resultat av signal fra Høyesterett.Aktor i saken, førstestatsadvokat Hedvig Moe, sier til iMarkedet.no at de vurderer å bringe saken inn for Høyesterett.- Vi vil bruke ankefristen til å vurdere en mulig anke til Høyesterett med tanke på straffeutmålingen, sier Moe til iMarkedet.no.Skjerpet dom

Men Thoresen ble i lagmannsretten dømt for forsettelig innsidehandel, samt forsettelig tilskyndelse av innsideinformasjon. Han var tidligere dømt for uaktsom tilskyndelse.Retten ser det slik at Thorsen allerede i tidlig i februar 2003 fikk informasjon om at hans arbeidsgiver snuste på Sense. Budet fra Reitan kom ikke før 1. april, mens Thoresen hadde kjøpt aksjene 20. februar.- Selv om endelige beslutninger ikke var truffet, representerte planene (til Reitangruppen om å kjøpe Sense red. anm.) slike muligheter for transaksjoner at det dreide seg om sensitive opplysninger som var egnet til å påvirke aksjekursen i betydelig grad dersom de var blitt kjent i markedet på kjøpstidspunktet, skriver lagmannsretten i dommen.Tilskyndelse

Thoresen ble i Trondheim Tingrett dømt for å ha tilskyndet sin bror informasjon om forhold rundt Sense, men uaktsomt. I Lagmannsrettens dom blir dette skjerpet til at han forsettelig tilskyndet denne informasjonen, selv om det ikke er bevist hva han eventuelt skal ha fortalt sin bror.- For lagmannsretten fremstår det som bare en teoretisk mulighet at informasjonen fra Thoresen til hans bror har skjedd ved en uaktsom glipp eller tilfeldighet. Retten legger til grunn at Thoresen forsettelig har informert sin bror, slik at det også i denne sammenheng er tale om forsettelig overtredelse, skriver lagmannsretten.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken