Gå til sidens hovedinnhold

Laveste ledighet på 20 år

Fortsetter ned i det brennhete arbeidsmarkedet.

Ved utgangen av mai er det registrert 42 400 arbeidsledige hos Nav (Arbeids- og velferdsetaten).

NA24 - din næringslivsavis

Dette svarer til 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 30 prosent sammenlignet med mai i fjor. Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har det blitt 1800 færre arbeidsledige i løpet av siste måned.

- Arbeidsledigheten faller fortsatt sterkt, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en melding.

NA24 Kristiansand: Laveste på 26 år

- Laveste på 20 år
Dette er mye lavere enn ventet, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning.

- Arbeidsledigheten falt videre, og er på det laveste nivået på over 20 år. For første gang i denne oppgangskonjunkturen er den under under 2 prosent. Nå er spørsmålet hvor mye videre den kan falle, da vi alltid har friksjonsledighet som følge av geografiske begrensninger og kompetanseforskjeller, sier Chen til NA24.

NA24 Stavanger: Ledigheten rekordlav i Rogaland

Størst nedgang mellom 20 – 29 år
Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper, men mest for de mellom 20 – 29 år, der det nå er 34 prosent færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høyest for personer i aldersgruppen 20 – 24 år, der 2,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Deretter følger personer i aldersgruppen 25 – 29 år med 2,4 prosent ledighet.

Færre arbeidsledige i alle yrkesgrupper
Arbeidsledigheten går i likhet med forrige måned mest ned blant personer med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske. Der er nedgangen på 38 prosent fra mai i fjor. For kontorarbeid er nedgangen på 35 prosent og ingeniør- og IKT-fag går ned med 34 prosent. Lavest arbeidsledighet finner vi blant ledere, ingeniør- og IKT-fag og innen undervisning, alle med 0,8 prosent arbeidsledighet.

Nav-statistikken viser at det er flest arbeidsledige innen reiseliv og transport. Denne gruppen har 2,5 prosent ledighet. Barne- og ungdomsarbeid har 2,3 prosent ledighet. For serviceyrker og annet arbeid er ledigheten på 2,3 prosent.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte