Gå til sidens hovedinnhold

Laveste ledighet på 20 år

Fortsetter ned i det brennhete arbeidsmarkedet.

Ved utgangen av mai er det registrert 42 400 arbeidsledige hos NAV.Dette svarer til 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 30 prosent sammenlignet med mai i fjor. Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har det blitt 1800 færre arbeidsledige i løpet av siste måned.- Arbeidsledigheten faller fortsatt sterkt, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en melding.Størst nedgang mellom 20 – 29 år

Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper, men mest for de mellom 20 – 29 år, der det nå er 34 prosent færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høyest for personer i aldersgruppen 20 – 24 år, der 2,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Deretter følger personer i aldersgruppen 25 – 29 år med 2,4 prosent ledighet.Færre arbeidsledige i alle yrkesgrupper

Arbeidsledigheten går i likhet med forrige måned mest ned blant personer med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske. Der er nedgangen på 38 prosent fra mai i fjor. For kontorarbeid er nedgangen på 35 prosent og ingeniør- og IKT-fag går ned med 34 prosent. Lavest arbeidsledighet finner vi blant ledere, ingeniør- og IKT-fag og innen undervisning, alle med 0,8 prosent arbeidsledighet.Nav-statistikken viser at det er flest arbeidsledige innen reiseliv og transport. Denne gruppen har 2,5 prosent ledighet. Barne- og ungdomsarbeid har 2,3 prosent ledighet. For serviceyrker og annet arbeid er ledigheten på 2,3 prosent.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken