Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagetrøbbel

For ikke lenge siden brukte Norges største avis VG mye spalteplass på å fortelle om barnehageproblemene i Oslo generelt, og i vår bydel spesielt, eksemplifisert med kjendisen Kjetil Try som ikke har fått plass til sitt barn. Å være kamerat med statsministeren bosatt i samme bydel hjelper lite når det kommer til å løse slike behov. @Tekst.m.innrykk.led:Try er ikke alene om å fortvile over manglende barnehageplasser. I fjor på disse tider skrev Nordre Aker Budstikke om Allette Dahler fra Kjelsås, som sto i bydelens barnehagekø. Hun fikk ikke plass i ordinær barnehage, men takket ja til en familiebarnehage. En løsning hun ikke fant tilfredsstillende. Senere har hun vært heldigere og fått plass ved bedriftsbarnehagen på Aker Sykehus der hun jobber. Langt fra alle er så heldige. I slutten av april sto nesten 900 i barnehagekø. Tallet inkluderer også barnehage-byttere og innflyttere, likevel tyder alt på at mange vil sitte igjen med lange ansikter når loddtrekningen er over for i år. Bydel Nordre Aker er en av bydelene i Oslo som har hatt høyest vekst i befolkningen. Prognosen fram mot 2010 tyder også på en relativt stor befolkningsvekst. Bydel Nordre Aker har i dag i 42.692 innbyggere. Hvis utviklingen følger prognosen, vil bydelen ha ca. 45.000 innbyggere i 2010. Dermed får bydelen en utfordring når det gjelder å tilpasse tjenestetilbudet til befolkningsutviklingen.Befolkningsveksten fra 2004 til 2007 har vært større enn prognosene tilsa. Dette har blant annet ført til at behovet for barnehageplasser har vært større enn antatt, fordi veksten i aldergruppen 0 til 6 år har vært så stor.
Det jobbes iherdig med å skaffe nye barnehagetomter i bydelen, ble vi forsikret fra Plan og Bygningsetaten da de holdt informasjonsmøte i bydelen nylig. Men arbeidet går trått. Det er store utfordringer knyttet til samtlige syv prosjekter. Nordre Aker Budstikke vil oppfordre alle gode krefter til å tenke kreativt og nytt. Dispensasjoner fra ordinære krav er en vei å gå, slik Oslo Byaksjons førstekandidat i Nordre Aker, Rune Foshaug, går inn for. En annen spenstig tanke er å tenke i retning av Skar Leir. Når dette fantastiske området i Maridalen nå kommer på kommunale hender, så bør noen straks vurdere barnehager der. Bygninger er det nok av. Noen må vel kunne brukes til barnehagedrift?

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka