Gå til sidens hovedinnhold

Bydel mot sykehjem

1. januar i år var startskuddet for sykehjemsetaten, en etat som har driftsansvaret for byens sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har allerede konkludert med at opprettelsen av denne etaten er mislykket. Jeg tror det vil være klokt å la etaten få anledning til å vise resultater før vi stiller den til veggs.

Årsaken til at opprettelsen av sykehjemsetaten har vært omstridt, er at etatsmotstanderne tar utgangspunkt i at bydelene må få flere, ikke færre, oppgaver. Det kan man selvsagt mene, men det gir ikke nødvendigvis et bedre sykehjemstilbud. For å unngå å bli systemforsvarere bør man først se på oppgavene som skal løses.

Plasseringen av sykehjemmene bør ikke underkastes bydelsgrensene. Oslofolk er i tillegg glad i å flytte på seg, slik at behovet for sykehjemsplasser i en bydel nødvendigvis vil variere. I tillegg vil det alltid være behov for å ha ledige plasser tilgjengelig på grunn av variasjoner i sykelighet (eksempelvis epidemiske sykdommer) og andre tilfeldige faktorer som medfører at sykehjemsbehovet er større i enkelte perioder enn andre.

Slik situasjonen har vært frem til i dag, har enkelte bydeler hatt flere tomme sykehjemsplasser, mens andre bydeler har hatt køer. En sykehjemsplass koster i snitt over en halv million, så for bydeler med tomme plasser har dette betydd store utgifter uten tilsvarende tjenestetilbud. Og personer som trenger sykehjemsplass har ikke fått det, til tross for at det er ledige plasser i byen.

Bydelenes grenser og oppgaver må etableres i forhold til hva som er mest hensiktsmessig - det må ikke bli slik at man forsvarer systemet for systemets egen skyld. Aftenposten påpeker stadig at 13 av 15 bydeler gikk imot sykehjemsreformen, da den var til høring. Det som ikke nevnes er uttalelsene fra sykehusene, brukerrådene, Oslo Legeforening, Sykepleierforbundet, Fylkesmannen, Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede, de ideelle organisasjonene og sentrale fagmiljøer som RO-senteret. Alle disse mente at det var behov for en helhetlig forvaltning av byens sykehjemsplasser.

Det er ingenmotsetning mellom lokaldemokrati og en sentral drift av Oslos sykehjem. Når Ap og SV-flertallet i bydel Østensjø sier opp driftsavtalen ved Oppsalhjemmet fordi "Vi mener rent prinsipielt at det offentlige ikke skal ha omsorgstjenester på anbud" (Aftenposten 19. oktober i fjor), innebærer dette at de ofrer sykehjemsbeboernes trygghetsbehov for sitt eget markeringsbehov. Spesielt kuriøst blir det når man leser at den som vant anbudskonkurransen og driver Oppsalhjemmet, er et kommunalt foretak.

Jeg er optimistisk på vegne av sykehjemsetaten, og håper den vil innfri de høye forventningene. Men selv kritikerne bør smøre seg med litt tålmodighet og måle etaten på om sykehjemstilbudet samlet blir bedre.Michael Tetzschner

leder, Oslo Høyre

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai