Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsskatt med Ap

Venstre sikret i 1999 flertall i bystyret for fjerning av eiendomsskatten i Oslo. Men hvert år siden denne usosiale skatten ble avskaffet, har Arbeiderpartiet og SV fremmet forslag om å gjeninnføre eiendomsskatten i Oslo. De to sosialistiske partiene har ønsket å øke bokostnadene til Oslos familier med flere hundre millioner kroner hvert eneste år.
For inneværende år ønsket Arbeiderpartiet og SV å dra inn 200 millioner kroner på denne måten. Men den reelle skatteskjerpelsen dersom Ap og SV sammen med RV hadde hatt flertall i denne bystyreperioden perioden ville vært langt større, fordi Ap og SV da ville benyttet seg av muligheten til å øke skattetaksten med 2 promille hvert år opp til maksimumssatsen på 7 promille. Det betyr at de ville økt skattebyrden i denne byen med omlag 1,9 milliarder kroner hvis man ser hele bystyreperioden under ett.
Oslos innbyggere har heldigvis sluppet Ap/SV-styre de siste fire årene. Men, mye tyder på at valget også denne gang blir avgjort på målstreken. Og i iveren etter å lokke flere velgere til å stemme Arbeiderpartiet, har Gerhardsen sagt at partiet ikke vil gjeninnføre den skatten de selv stemte for å innføre så sent som for ni måneder siden.
Arbeiderpartiets situasjonsbestemte motstand mot innføring av eiendomsskatt varer sannsynligvis frem til valgdagen den 10. september. Dagen etterpå er denne garantien fra Ap og Gerhardsen omtrent like mye verdt som tilsvarende garantier utstedt av Arbeiderpartiet i kommunene Nittedal og Skedsmo. I begge disse kommunene ble som kjent Arbeiderpartiets garanti mot å innføre eiendomsskatt brutt rett etter valget.
I så måte er SV et mye mer renhårig parti. Der i gården forsøker man ihvertfall ikke å gjemme unna upopulære programposter for å fiske velgere. Arbeiderpartiet derimot tar tydeligvis alle midler i bruk for å kapre makten i Oslo i kompaniskap med SV og RV.
Et sterkt Venstre er den beste garanti mot gjeninnføring av eiendomsskatt.
Leon Bodd
Tidligere gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis