Gå til sidens hovedinnhold

Endelig ungdoms-skole

Diskusjonen rundt ambassade eller ikke til Husebyskogen har ført med seg mye støy og problemer. En bivirkning har vært manglende fokus på skolekapasiteten i området. I årevis har våre lokalpolitikere slåss for en ny ungdomsskole uten at veldig mye har skjedd. Høegh planlegger en storstilt utbygging av flere hundre leiligheter på parkeringsplassen foran FO-bygget. Og mange andre prosjekter er på beddingen i Oslo ytre vest. Men ingen har kunnet fortelle oss hvor barna som flytter inn skal gå når de er i ungdomsskolealder. Bjørnsletta har kanskje litt kapasitet, Hovseter som ligger nærmest, er sprengt. Uten skikkelig planlegging ligger det an til store problemer.

Nå kommer det godt nytt fra Undervisningsbygg. Etaten sier i en høringsuttalelse at det bør avsettes en skoletomt innenfor områdeprogrammet for Husebyskogen. Undervisningsbygg sier at skolene i området for ungdomsskoletrinnet ikke har kapasitet til å ta imot elever fra de varslete og planlagte utbyggingene.
Ullern Avis Akersposten er glad for at Undervisningsbygg dermed ser virkeligheten med samme briller som dem som bor og virker i distriktet vårt. Vi håper denne erkjennelsen gjør at man ikke lenger trenger argumentere for at vi trenger en skole, og heller åpner for spennende og gode diskusjoner om hvor stor skole vi trenger, hvor den bør ligge, og når den kan stå ferdig.

Det pågår en diskusjon om hvilken tomt som egner seg best, så langt står det mellom Gressbanen og Huseby. Vi har ikke bastante meninger om hvor skolen bygges. Det viktigste er at den kommer, og at den kommer i fase med utbyggingsprosjektene. Når det er sagt håper vi Undervisningsbygg lytter til lokalpolitikerne våre, som har slåss for ny ungdomsskole i en årrekke. De har tenkt mye på hvor viktig en ny skole er, for hvem den er viktig, og hvor den bør ligge.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene