Gå til sidens hovedinnhold

Er en politiker som bryr seg, brysom?

Det er alltid fint å få tilbakemeldinger på intervjuer og innlegg fra Nordre Aker budstikkes lesere. Det gir mulighet for kommunikasjon og utdyping av synspunkter. Denne gangen gjelder det et intervju 24.mai hvor jeg uttaler meg om SFO inn i heldagsskolen. Ja, Hilde Dahlberg, jeg tillater meg å kaste meg inn i debatten og mene noe om SFO. Jeg mener mye både om de forholdene de ansatte arbeider under, og det tilbudet barna har i den nåværende SFO-ordningen. Som politiker i Nordre Aker bydel, har jeg et ansvar for at skolefritidsordningen fungerer tilfredstillende. Jeg har et sterkt ønske om at elever og ansatte skal trives sosialt, finne en god form og at elevene har tilbud om varierte og spennende aktiviteter. Aktiviteter som både gir dem lyst til å lære mer, som gir dem sosial trygghet og som gir muligheter for lek og fysisk utfoldelse. Mye av dette får elevene i SFO. Men jeg vil noe mer. I motsetning til Fremskrittspartiet som mener at foreldrene selv kan drive SFO, er SV opptatt av faglig kvalitet og vil styrke SFO. Vi mener at SFO er viktig, og at vi kan få mye mer ut av den tida eleven totalt sett er på skolen. Min idealskole er en skole hvor lek og mer læringspregete aktiviteter er integrert. En skole hvor elevens helhetlige utvikling står i fokus uavhengig av om de voksne kalles lærer, førskolelærer, assistent eller ansatt i SFO.
Jeg synes det er unaturlig at skolen (lærerne) skal være administrert av Utdanningsetaten og at SFO skal være administrert av bydelen. Dette skaper unødvendig kamp om ressurser hvor SFO som oftest blir taper. Det skapes også et motsetningsforhold mellom yrkesgrupper. Noe innlegget til Hilde Dahlberg vitner om. Hun uttaler: " Etter min oppfatning bør skolen ta seg av opplæring i formelle skolefag, så kan SFO ta seg av integrering. Der er vi nemlig best!"
Jeg tror ikke det er noen yrkesgruppe som er bedre enn andre, men det kan være ulike roller som skal fylles. Jeg tror heller ikke barn utvikler seg i lukkete rom, eller i forhold til hvor de er i løpet av en skoledag. Barn er barn og etterspør voksen kontakt eller hjelp der de til enhver tid er. Vi kan derfor ikke skille og si at som lærer forholder jeg meg bare til det som angår skolens fag, eller som ansatt i SFO er jeg primært en omsorgsperson. Som jeg prøvde å si i intervjuet: "Vi vet aldri når verken barn eller vi voksne lærer". Det kan like gjerne skje i den såkalte skoletida som i SFO-tida på tur i marka, eller ved at de ansatte i SFO gir tilbud om leksehjelp.
Jeg vet at mange som jobber i SFO gjør en god og viktig jobb. Her ønsker seg ikke å bli misforstått! Mitt poeng er at en heldagsskole hvor skole og SFO er integrert, innebærer en utvidet skoledag for alle, økt fysisk aktivitet, leksehjelp og et godt skolemåltid midt på dagen. Begrunnelsen for å ta noen skritt videre i arbeidet med en utvidet skoledag for alle, er at det skal være et sentralt virkemiddel for å øke elevenes læringsutbytte og for å utjevne forskjeller som blant annet har sammenheng med sosial bakgrunn. Jeg utfordrer derfor skolene til å legge til rette for et helhetlig opplegg hvor skolens undervisningspersonale og SFO-personalet sammen planlegger gode lek- og læringsaktiviteter for barna våre. La oss alle ha meninger om våre barns oppvekst- og læringstilbud!
Lill Pleym
Gruppeleder for SV og nestleder i Nordre Aker bydelsutvalg

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis