Gå til sidens hovedinnhold

For billig til å tro på

Det er gledelig at samtlige partiet på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet nå klarte å samle seg om et klimaforlik. Nesten alle er nå enige om at klimaendringene er menneskeskapt, og at det er nødvendig å gjøre noe for å bremse videre klimaproblemer. Kloden er syk og trenger intensiv behandling.

Klimaforliket innebærer at Norge fremskynder målet om å bli et karbonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030. Avgiften på diesel og bensin går opp med henholdsvis 10 og 5 øre literen. Forskning på fornybar energi skal trappes kraftig til minimum 600 millioner kroner i 2010. Innsatsen for å stoppe avskoging i utviklingsland økes med om lag 3 milliarder kroner årlig. Videre skal det settes av 150 millioner kroner utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier. Bevilgningene til jernbane økes med 250 millioner kroner.

De tiltakene som her er nevnt, er neppe egnet til å snu opp ned på hverdagen til noen av oss. AS Norge har mye penger på bok, og det er for første gang på mange år en oponion som mener miljøtiltak er helt nødvendig. Derfor tror vi disse tiltakene vil gå gjennom også når det kommer til realitetsbehandling i statsbudsjettene.

Mer radikale forslag har gått ut på at vi må doble bensinprisen. Det ville fått helt andre og dramatiske konsekvenser for mange familier og for næringslivet, mens en femøring fra eller til vil de fleste tåle. Vi tror nok det kan komme hardere slag om å begrense biltrafikken enn akkurat dette forslaget. Diskusjonen om rushtidsavgift her i Oslo vil også komme tilbake, etter at det i klimaforliket snakkes om at "belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet under forutsetning av at det inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken." Budskapet er pakket inn, men klart nok. Partier som sier nei til rushtidsavgift i Oslopakke 3, sier ja til det samme i Klimaforliket på Stortinget.

Miljøeksperter har regnet ut at Klimaforliket, som er omtalt som historisk, vil koste hver enkelt rundt 3.000 kroner. Det er vanskelig å tro at det som vi har fått beskjed om handler om en dramatisk omlegging av vårt levesett, ikke skal koste mer.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021