Gå til sidens hovedinnhold

Forvirrende Ap i kirkesaken

Bystyret gikk i sitt møte 31. januar inn for et fullt skille mellom stat og kirke i forbindelse med Kirke- og kulturdepartementets høring. Men vedtaket var bare delvis avklarende. For vi fikk aldri vite hva Oslo Arbeiderparti mener om denne viktige saken. Det finner vi underlig. Særlig fordi det er deres egen minister Trond Giske som har sendt saken ut på høring for å få vite hva blant andre politikerne i hovedstaden mener. Andre partier hadde fristilt sine medlemmer i saken. Vi fikk oppleve noe så uvanlig som at ordfører Per Ditlev Simonsen gikk solo. Han gikk for første gang i sitt politiske liv på tvers av flertallet i Høyres gruppe. Ordføreren ønsket fortsatt statskirke. Han medga at han ikke hadde veldig gode prinsippielle argumenter for en fortsatt statskirkeordning. Men han sa han er overbevist om at en kirke uten tilknytning til staten vil bli en mer sekterisk virksomhet. Ordføreren mente mange i Norge har beholdt et forhold til kirken gjennom sitt medlemskap i statskirken, og dette ønsket han ikke å rokke ved. Han talte varmt for ordningen med at staten utnevner biskoper. Det har bragt kirken i riktig retning, mente han. Hans egen byrådsleder Erling Lae var av motsatt mening. Lae påpekte at utnevnelser av kirkelige ledere ikke alltid har sikret stor åpenhet. han ønsket et klart skille velkommen.

Sprekken i Høyre i et så privat verdispørsmål som dette mener vi er et sunnhetstegn. Vi har stor sans for argumentasjonen fra begge de to Høyre-toppene.

Desto mindre sans hadde vi for Aps taushet. Trond Jensrud forsøkte å imøtegå kritikken, og fortalte at gruppens medlemmer ikke var tause fordi de ikke turte eller ikke fikk lov til å mene noe, men fordi de mente tidspunktet ikke var inne for å konkludere!

Maken til tull! Dette var ikke tiden for å konkludere, men for å diskutere. Den ene representanten etter den andre påpekte viktigheten av en åpen diskusjon om kirkens stilling i landets hovedstad, som også er den byen i Norge der vi har flest folk samlet med annet livssyn og religion. SVs Kari Pahle var blant dem som uttrykte stor skuffelse over at byens største parti holdt tett om hva de mener. Pahle syntes det var trist at ikke hele Oslo forteller sine omgivelser om hva politikerne mener. Venstres Ola Elvestuen sa det samme, mens Høyres John Tore Norenberg mente Arbeiderpartiets holdning rett og slett var forvirrende.

Det er vi sannelig enig i. Hvorfor Giskes partikamerater ikke vil bli hørt i en viktig høring er ikke til å begripe. Noe godt bidrag til å styrke demokratiets prosesser var dette i hvert fall ikke.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka