Gå til sidens hovedinnhold

Innsamling for en drøm

Drømmefanger er den noe svevende tittelen på årets tv-aksjon. Men temaet er dessverre langt mer håndfast: vold mot kvinner. Navnet på aksjonen spiller på mange kvinners drøm om å komme fri fra vold.

Rundt om i bydelene vil du i løpet av søndag få besøk av bøssebærerne under årets tv-aksjon. Det er også mange små og store arrangementer og møter som gir sin støtte til Drømmefanger. Som vanlig er det et formål vel verdt å gi sin støtte til.

Volden har så mange ansikter og uttrykk at det er vanskelig å fatte. Det handler om kjønnslemlestelse, familievold satt i system av hele kulturer, voldtekt av barn og organisert menneskehandel. Omfanget er så stort og griper så dypt at det er vanskelig å vite hvor en skal begynne for å komme problemet til livs.

Men det går an å gjøre noe. Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) har skaffet seg kunnskap og oversikt over det store samfunnsproblemet, og er koordinator for årets tv-aksjon. De har plukket ut fire tema-områder: kvinner i og etter krig og konflikt. Handel med kvinner. Omskjæring av jenter. Vold i nære relasjoner.

Verdensbanken har omtalt vold mot kvinner som et globalt helseproblem på linje med kreft og aids. På NRK har vi fått se noen av skjebnene som ligger bak de prosjektene som er plukket ut. Det har gjort et sterkt inntrykk. Midt opp i alle historiene om vold i fjerne himmelstrøk blir vi også minnet på at vold mot kvinner er et problem også i våre nærmiljø.

Det er et forkvaklet kvinnesyn som ligger til grunn for all den vold og fornedring som kvinner verden over møter hver dag. Og det er sterke krefter som har interesse av at ting forblir som de er. Derfor er det avgjørende at både kvinner og menn står samlet opp mot dette kvinnesynet.

Det burde ikke være vanskelig å få til en bred og felles front i denne saken. Alle har en mor, og mange har en datter, som aksjonsleder Vibeke Hollekim fra Nordstrand sa i Nordstrands Blad onsdag.

En gruppe menn, anført av Stig Breistein i Venstre, har tatt et oppgjør med aksjonen fordi de mener den "er veldig ensidig". Kritikken er vanskelig å forstå, selv om Breistein og hans meningsfeller rygger og snubler når de blir utfordret på sitt opprop og skal forklare "hva de egentlig mente".

Uansett blir dette en avsporing for de voldsutsatte kvinnene som nå trenger vår oppmerksomhet. På Holmlia gjør de et kjempeløft med sin kulturdugnad i anledning tv-aksjonen. Det er som nevnt også andre arrangementer i vårt lokalmiljø der tv-aksjonen vil sette sitt preg på dagen. Gi ditt bidrag og støtt opp!

Reklame

Nå kommer rentehoppene - slik beholder du lav boligrente