Gå til sidens hovedinnhold

Integrering i idrett

Norges fotballforbund (NFF) har startet et integreringsprosjekt for å få et bedre foreldreengasjement og flere frivillige til barne-og ungdomsarbeid i idrettslagene.For i mange av innvandrerbydelene i Oslo og andre norske byer blir det flere og flere gutter og jenter med innvandrerbakgrunn som nå deltar, og som styrker fellesskapet og vennskap.Men der innvandrerforeldrene selv ikke bidrar som trenere, møter opp dugnad eller på fotball eller hånballarenaen. Om integrering skal lukkes bør innvandrerforeldre også delta i den norske barne-og ungdomsarbeidet som er viktig arena for kontakt og forebyggendearbeid.
Ved å ta aktivt del i sine barns interesser vil dette også lette integrasjonen i det norske samfunnet for seg selv og sine barn.
Magnar Lid
Bergen

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag