Gå til sidens hovedinnhold

Krise for Rommen

nn Gamle Rommen skole ble i 2002 innviet som Bydel Stovners kulturminne. Det var en fornuftig avgjørelse. Den ærverdige skolestua fra 1861 er i sannhet verdt en pris.
nn Men den snart 150 år gamle skolebygningen er ikke holdt vedlike uten innsats. Groruddalen historielag har lagt ned rundt 3.000 dugnadstimer for å ruste opp skolen. Hver takstein er tatt ned og vasket, nytt tak er lagt og et av uthusene måtte bygges opp igjen helt fra grunnen. Det var kort og godt en ruin som ble satt i stand. Og mens Bjørn H. Syversen i Groruddalen Historielag og hans kumpaner satte skolen i stand, så løftet ikke kommunen en finger. En stiftelse drev huset den første tiden etter istandsettingen, men så tok kommunen over.
nn Nå er situasjonen den at Bydel Stovner, som står som leietaker av huset, blir avkrevd 400.000 kroner i året fra Omsorgsbygg KF (kommunalt foretak), som står som utleier. Kommunen leier med andre ord ut til seg selv. Bydel Stovner fikk inn 50.000 kroner i leieinntekter i fjor, og dermed så blir de sittende med en udekket regning på 350.000 kroner. Det ønsker de naturlig nok ikke å ta på sin kappe, og dermed blir resultatet at de sier fra seg huset, som blir stående tomt.
nn Det er unødvendig å si at dette må føles utrolig bittert for de lokale ildsjelene i Groruddalen historielag. Her har de sett et verneverdig hus som kommunen ikke brydde seg om, og på egen rygg tatt jobben med å sette huset i stand gjennom jobbing utover utallige ettermiddager, kvelder og helger. Så ser de at kommunen overtar, for deretter å sette en pris på leien som ingen kan betale.
nn Det er intet mindre enn en skam at kommunen ikke har ryddet opp i denne saken for lengst. Nå har Omsorgsbygg lovet en gjennomgang av saken, og etter vårt syn kan dette bare få et utfall. Enten får en stiftelse igjen forvalte huset, eller så får kommunen stikke fingeren i jorden og sette en husleie som er i nærheten av det Bydel Stovner kan forvente å få tilbake i leieinntekter. Denne saken handler ikke bare om kroner og øre, den handler like mye om at frivillige må kunne stole på kommunen når de selv gjør en innsats for å ta vare på felles kulturminner for ettertiden.
Det er intet mindre enn en skam at kommunen ikke har ryddet opp for lengst

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag