Gå til sidens hovedinnhold

La læreren få være lærer!

Hvorfor blir lærerne våre stadig mer byråkratiserte når elevkontakten er ubestridt viktigst? Hvorfor øker kravene til forskjellige typer dokumentasjon og registreringer, hvorfor bindes stadig mer av lærerens tid til forskjellig type møtevirksomhet og planlegging når det er som kunnskapsformidlere og voksne rollemodeller vi trenger dem?
I det moderne Norge blir kunnskap og kompetanseheving stadig viktigere. Som en konsekvens av dette tilbringer barna våre stadig lengre tid på skolebenken. Dermed får læreren en avgjørende rolle ikke bare som kunnskapsformidler, men også som holdnings- og dannelsesformidler for stadig nye generasjoner. Noen som vil sette spørsmålstegn ved hvor viktig læreryrket er?
Senterpartiet har alltid ment at den vet best hvor skoen trykker som har den på. Derfor har den lokale sjølråderetten alltid vært et sentralt prinsipp for oss. Departement og kommunen bør derfor innskrenke seg til å sette opp overordnede mål og et innholdsmessig rammeverk for det pedagogiske arbeidet. De bør verken detaljstyre innholdet i undervisningen eller avgjøre valg av pedagogisk metode. Gjennom sin utdanning, erfaring og forankring i et pedagogisk miljø er lærerne de som er best egnet til å vurdere hva slags læringsmetodikk som bør anvendes på den enkelte skole. Det samlede lærekollegium med rektor i spissen må på den enkelte skole avgjøre hva slags pedagogisk metode som til enhver tid er mest hensiktsmessig å benytte, og hvordan skolens samlede, pedagogiske kompetanse best kan utnyttes til den enkelte elevs beste.
For Senterpartiet er det derfor selvsagt at lærerens ubestridte hovedarena skal være klasserom eller tilsvarende læringssted, og eleven skal like ubestridt være den viktigste personen som læreren forholder seg til. Ved fastsetting av arbeidstid for lærerne må det tas tilstrekkelig hensyn til lærerens behov for gode forberedelser og forsvarlig etterarbeid. Derfor gjentar vi: La læreren få være lærer! Og la lærerne få nødvendig tid, mulighet, ansvar og ressurser til å ivareta det viktigste av alt, nemlig elevene.
Morten Lundstein
1. kandidat for Senterpartiet til BU i Nordre Aker

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis