Gå til sidens hovedinnhold

LEDER: Ingen seierherrer

Så sitter vi med en slags fasit etter rettssaken mot Oslo Havn, Secora og Norges Geotekniske Institutt. Retten har dømt Secora til å betale en halv million kroner i bot for å ha dumpet giftig slam i Oslofjorden.

Norges Geotekniske Institutt ble dømt til å betale 250 000 kroner fordi kontrollen av prosjektet var for dårlig. Mens Oslo Havn er frikjent.

Nå er kampen i gang om hvordan dommen skal tolkes. Noen sier dette er så godt som en full renvasking av mudringsprosjektet. Mens andre mener dette er en stor seier for motstanderne.

Vår umiddelbare reaksjon er at dette ikke er noen stor dag for noen av partene. Motstanderne kan ikke innkassere noen full seier. Riktignok slår dommen fast at det har foregått ulovlig dumping av giftholdig slam i Oslofjorden. Men retten har ikke funnet bevis for ulovligheter i samme skala som påstått.

Det er selvfølgelig de ansatte og ledelsen ved Oslo Havn glade for i dag. Men vi vil advare mot voldsom jubel.

Vi er mange som kommer til å takke privatpersoners enorme engasjement for at ikke nærmiljøet er enda mer tilgriset etter dumpingen. Vi er glade for at noen ringte med varselklokkene. For oss er det tankevekkende at en byggherre som Oslo Havn ikke har skyld, mens de to andre aktørene blir sittende med ansvaret for ulovlighetene. Retten sier den har ilagt selskapene strenge straffer, for å avskrekke andre mot miljøkriminalitet. Den effekten er det ikke så lett å tro på, så lenge selve garantisten for at arbeidene går etter boka, Oslo havn, ikke dømmes. Men om dommen ikke er så avskrekkende, så tror vi prosessen og søkelyset skremmer. Politiet har vist en vilje til å stille ekle spørsmål som imponerer. Og som vil huskes.

Nordstrands Blad er ikke overbevist om at alle de som skal passe på hverandre og stille kritiske spørsmål har fylt sine roller i dette spillet. Dumping av giftmudder er planlagt også andre steder i langs kysten. Desto viktigere at prosedyrene belyses, og effektene hos oss evalueres. Det blir spennende å se hvem som skal fortelle oss hvor giftig eller ren fjorden er om ett år.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping