Gå til sidens hovedinnhold

LEDER: Gode tiltak for elevene

Det er sosiale utfordringer i Groruddalen, som må tas på alvor. Og det nytter ikke lenger å pakke det inn i bomull og kalle disse utfordringene for manuelle graveredskaper når det faktisk er snakk om spader.

Det har
Svarttjern skole tatt på alvor. De ønsker å få bukt med en del av utfordringene, som i første rekke rammer skoleelever med dårlig språk. Derfor har de satt inn tiltak som skal gjøre elever i Groruddalen minst like godt rustet som elever andre steder i byen. Også byrådet ser nå ut til å ta Svarttjerns eksempel til etterfølgelse.

For på Svarttjern tilbyr de en så kalt «rekrutteringspakke» til nyansatte lærere. Dette gjør de for å tiltrekke seg solid arbeidskraft, som skal tilby elever med språklig utfordringer ekstra undervisning. Lærerne får bedre lønn og mer praktiskpedagogisk utdanning. Rektor sier de ønsker «engasjerte lærere med et stort hjerte». Og det er akkurat dette som kan hjelpe Groruddalen. Folk her trenger engasjement og omtanke. Lærere som har tid til å gi rom for dem som ikke nødvendigvis scorer aller høyest i norsk, men som besitter lærervillighet og uutnyttet kunnskap.

Byrådet ønsker nå å følge Svarttjerns eksempel, og fra høsten av får hele 26 skoler i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand tilbud om to ekstra skoletimer i uka, for å lære elever med behov bedre norsk. Dette tilsvarer så mye som ett helt skoleår i løpet av den tiårige grunnskolen.

Erfaringene fra Svarttjern viser at elevene ikke har noe problem med å forstå at noen trenger ekstra oppfølging. Og da har man lykkes i å kalle en spade for en spade. Det gjør det lang enklere å håntere de store oppgavene Groruddalen må hanskes med. Ved å være åpen på de utfordringene som faktisk finnes er det lettere å skape aksept og forståelse for at mangfoldet i Groruddalen også gir seg utslag i ulik kompetanse innen norskfaget. Et fag som i aller høyeste grad er avgjørende for også å lykkes i andre fag.

Derfor fortjener både Svarttjern skole og byrådet nå honnør for at de tar konkrete grep for å gjøre Groruddalens oppvoksende generasjon bedre rustet til å lykkes.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua