Gå til sidens hovedinnhold

Motarbeider ikke kunst

Åpent brev til Haakon Sandøy (A), Oppvekst- og kulturkomiteen til bydelsutvalget St. Hanshaugen:

Du beskylder meg på siste møte i Oppvekst- og kulturkomiteen for å motarbeide alt som har med kunst og kultur å gjøre. Jeg vil gjerne forsvare meg.

Når det gjelder offentlige bevilgninger til kunst og kultur, er jeg ikke i prinsippet i mot det. Men jeg vil nedprioritere det til etter følgende mangler i vårt herlige demokratiske land er i varetatt:

1. Trygge og gode aldersplasser for alle gamle som trenger det. Med nok ansatte slik at de kan få et verdig liv.

2. Sykehus med nok kapasitet, slik at alle blir innlagt hvis man trenger det, og at man ikke blir utskrevet før tiden, fordi andre trenger plassen.

3. Skoler hvor barn kan lære, ikke bare bli oppbevart. Mindre klasser og skoler med velutdannete, flinke lærere med lønn som oppmuntrer dem til å bli i yrke.

4. Full barnehagedekning slik at de som foretrekker å ha deltidsplass, kan være der hver dag med ferre timer.

Etter at disse behovene er dekket, synes jeg det er helt ok å satse penger på kunst og kultur. Jeg sammenligner samfunnet med en storfamilie. Man bruker ikke penger på fornøyelse, hvis dette er penger dine barn skulle ha gått til lege for, eller et kurs de burde ha hatt.

Apropos kunst. En vikarlærer jeg hadde en gang på Fagerborg skole, definerte kunst:

Hvis det er noe som får deg til å føle eller tenke tanker du vanligvis ikke føler eller tenker, er dette kunst. Jeg synes dette var en fin måte å definere kunst på.

Og etter da, har jeg ikke vært redd for å innrømme at det er noe "kunst" jeg ikke synes er kunst.

Min bestefar var komponist og elsket klassisk musikk. Jeg derimot, synes ikke klassisk musikk er kunst (for meg!) (bortsett fra "Våren" av Grieg og noen få andre).

Jeg synes heller ikke opera er kunst. For meg er dette ulyder. Jeg kan synes noen malerier og fotografier er fine, men for meg er dette ikke kunst. Derimot kan havet, blomster, natur og en god bok blant annet, være kunst for meg.

Du skjønner, vi er alle forskjellige. Men vi lever i et demokratisk land. Så jeg synes du bør respektere at andre har andre meninger enn deg.

Tone-E. Sylou-Creutz (Frp)

Oppvekst- og kulturkomiteen til bydelsutvalget

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis