Gå til sidens hovedinnhold

Myndighet og ansvar - fredag 4. mars

Etter dagens valgordning er det langt fra sikkert at flertallsmeningen i en bydel blir i overensstemmelse med ledelsen av bydelsutvalgene

For et drøyt år siden trådte den nye bydelsreformen i kraft, og med større bydeler, ble det også mere penger å forvalte. Og penge-bruk og -vurderinger betyr selvfølgelig også ansvar.

Men hvem er det egentlig som har ansvaret når situasjonen kommer ut av kontroll? Kan man henge hatten på en personlig knagg eller er det hele bydelsutvalget som må ta støyten når det bærer galt av sted? Dette er et meget aktuelt tema nå når mange bydeler må innse at 2004 ble et overforbruks-år. Vanskeligst har det blitt for Nordstrand, men også Søndre Nordstrand har store problemer.

Det er selvfølgelig lettvint å si at BU-lederen er den ansvarlige, og på en måte er det vel alltid slik at den som sitter øverst, også har det største ansvaret. Men skal det være slik i bydelsutvalget? Riktignok har BU-lederen noe bedre betalt for sitt verv, men vedkommende stiller ellers likt med de øvrige. Også han er deltidspolitiker med et annet arbeid som hovedinntektskilde.

Skal BU-lederen bære det fulle og hele ansvar mens de øvrige som også har vært med på å vedta budsjettet rolig kan lene seg tilbake?
Dette spørsmålet burde det vært en avklaring på for lenge siden. Vi har nemlig nå en situasjon der vurdering av et budsjett på mange hundre millioner ikke har noen konkret ansvars-tilhørighet.

På slutten av august i fjor ble det fra Arbeiderpartiet og SV lagt frem et forslag om direkte valg til bydelsutvalgene, og denne saken er nå inne i sin politiske avslutningsfase. I denne forbindelse ville det vel være naturlig å få diskutert om personlig valgte lokalpolitikere bør få et større ansvar enn de nå har. Etter dagens valgordning er det langt fra sikkert at flertallsmeningen i en bydel blir i overensstemmelse med ledelsen av bydelsutvalgene. På Søndre Nordstrand f.eks. hvor det er et rødt flertall, har Høyre BU-lederen. Det skurrer ikke så rent lite ved slike forhold.

Høstens valg er knyttet til Storting og regjering, men om drøye to og et halvt år er det kommunevalg og bydelsutvalgs-valg. Innen den tid må vi få en del meget viktige elementer på plass. Vi må få helt klare regler for hvordan avstemming skal følges opp. Tre gangers prøvevalg med bl.a. Østensjø bydel sentralt i bildet bør ha gitt gode erfaringer.
Videre må det bli klart hvor stort ansvar administrasjonene skal ha i forhold til politikerne - og endelig må BU-leders plass i bildet være spikret. Nå er det for mye synsing.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant