Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrand trenger hjelp - ONSDAG 23. FEBRUAR

Nå foreligger bydelsdirektørens forslag til kutt i bydel Nordstrand. Vi visste det ville bli dramatisk. I romjulen kom det frem at bydelen brukte hele 52 millioner kroner mer enn de hadde budsjett til i fjor. Mange av disse millionene må spares inn i år. Like alvorlig er det at aktivitetsnivået må justeres ned. Durer bydel Nordstrand frem med samme aktivitetsnivå i år som i fjor, vil bydelen bruke 70 millioner mer enn de har budsjett til i 2005.

Listen over bydelsdirektørens kuttforslag er ikke komplett. Hun vet foreløpig ikke hvor hun kan kutte så det monner mest og svir minst. Men hun har blant annet begynt med å foreslå nedleggelse av Bekkelaget seniorsenter og kutt i støtten til Nordstrand eldresenter; midlertidig bruk av dobbeltrom på sykehjem; samt avvikling av Nordstrand eldresenters forebyggende hjemmebesøk og matombringing for eldre over 75 år.

Årsakene til denne fortvilte situasjonen er flere. Dårlig økonomisk styring i bydelen er én. En annen årsak, som bydelsdirektør Stien har trukket frem flere ganger, er at bydelssammenslåingen har kostet langt mer enn forutsatt. En tredje årsak er at kriteriesystemet som brukes for å fordele penger mellom bydelene i Oslo kommune, ikke er i favør bydel Nordstrand. Nordstrand får tildelt 100 millioner mindre enn bydel Østensjø, til tross for at de to bydelenes demografiske strukturer ikke er helt ulike.

De to siste årsakene er forhold bydel Nordstrand i all hovedsak ikke råder over selv. Det er systemfeil. Systemfeil som har bidratt til at bydelen er i en kritisk situasjon. De blir tvunget til å kutte viktige, effektive forebyggende tiltak. Alle politikerne er enige om at det er dårlig politikk. Administrasjonen ser også at de foreslåtte kuttene smerter voldsomt, og går helt på tvers av det faktum at eldre og andre borgere fortjener langt bedre.

Nordstrands Blad mener bydelen bør få hjelp fra høyere politisk hold til å komme over denne kneika. Det er fortvilt om éngangsutgifter forbundet med bydelssammenslåingen skal føre til nedleggelser av forebyggende tiltak. Slike midlertidige besparelser vil komme tilbake som store utgifter om noen år - i form av økt behov for sykehjemsplasser eller høyere barnevernsregninger. Det er en høy samfunnsøkonomisk pris å betale - også for Rådhus og Storting. Bydelsreformen skulle tvert imot sikre Oslo kommune en sunn økonomi fremover.

Norge er et lite land. Vi mener det bør være mulig å se Nordstrand fra både Rådhuset og Stortinget. Bydel Nordstrand bør få hjelp, ellers sparer vi oss til de grader til fant.