Gå til sidens hovedinnhold

Regning uten vert

Opprettelsen av Sykehjemsetaten 1. januar i år ble solgt inn som en av de virkelig positive reformene i Oslo kommune denne fireårsperioden. Det manglet ikke på gode intensjoner da bystyret for ett år siden behandlet denne reformen. Bydelene skulle slippe å bruke ressurser på å drive sykehjem og organisere køen. De skulle bare bestille sykehjemsplasser sentralt i den nye etaten, og betale regningen for "sine" brukere. Resten skulle Sykehjemsetaten ta seg av. En slik sentralisering skulle gi bedre kompetanse på ett og samme sted og gi stordriftsfordeler som gjorde administreringen av tjenestene billigere. Til glede både for bydelene og brukerne.

Slik skulle det altså ikke gå. Bydel Nordstrand har regnet ut sitt tap på reformen til å være på hele 23 millioner kroner for 2007 og 2008. De får riktignok dekket 15 av disse millionene, men en reform som selv etter en kompensasjon gir åtte millioner i merutgifter over to år, fremfor en lavere regning, er uansett umulig å svelge.

Særlig for en bydel som mer enn en gang har kommet dårlig ut i alle de fordelingsnøklene som Oslo kommune har prøvd ut når midlene skal fordeles mellom de ulike bydelene i hovedstaden.

Saken oppleves derfor spesielt ille for politikere og administrasjon i Bydel Nordstrand. De siste årene har bydelen måttet tåle mye kjeft fordi de aldri klarer å drive i balanse. Et enstemmig BU har nå bestemt at den siste regningen vil de ikke akseptere. Bystyret må gi tilbake de åtte millionene kronene som Nordstrand har mistet gjennom opprettelsen av Sykehjemsetaten. Steinar Andersen (Ap) går så langt at han mener bystyret har stjålet disse pengene fra bydelen. Skattebetalerne må jo stusse over at sykehjemsplasser til en enkelt bydel koster over 23 millioner kroner ekstra etter en reform som skulle spare penger.

Det finnes hjelp en godt kan klare seg uten, og kanskje var det likevel slik at bydelene var godt rustet til å drive sine sykehjem. Når så galt har skjedd at pengebruken har kommet ut av kontroll i den nye etaten, er det uansett et rimelig krav at hele beløpet kompenseres for den berørte bydel. Et samlet BU på Nordstrand vedtok torsdag å kreve full kompensasjon. Det er et krav vi helt og fullt stiller oss bak.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen