Gå til sidens hovedinnhold

Tenk nytt om barnehager - firkantet regelverk må ikke være en hindring!

Plan- og bygningsetaten (PBE) er på roadshow i bydelene i Oslo og besøkte forrige onsdag bydel Nordre Aker for å redegjøre for aktuelle saker. PBE kunne bl.a. fortelle at det er store problemer med å skaffe nok barnehager i bydel Nordre-Aker, og at alle de syv som er under utbygging sliter med å bli realisert grunnet ulike utfordringer.
Det er tragisk at gode utbyggingsprosjekter blir hindret fordi de ikke er godt nok utredet, sier Oslo Byaksjons førstekandidat i Nordre Aker, Rune Foshaug. - Det er nedslående å lese om at støy- og forurensningsproblemer er grunnen til at barnehager ikke blir realisert, sier Foshaug. - Disse problemene kunne vært unngått dersom bydelene fikk bygge med mindre krav til utearealer enn dagens krav tillater, sier Foshaug, som legger til barnas behov for uteareal kan ivaretas ved å bygge barehager i nærheten av - eller som del av - offentlige utearealer. - Med en slik plassering av barnehager vil vi også unngå at støy- og foruresningsproblemer blir hverdagen får våre barn.
Rune Foshaug
Oslo Byaksjons førstekandidat i Nordre Aker ved høstens kommunevalg

Reklame

Dette må til for å få den beste renten på boliglånet