Gå til sidens hovedinnhold

Til alle "unge pensjonister"

Vi trenger dere! Dette er et lite nødrop fra spesielt "mitt" seniorsenter, Frogner Skillebekk Seniorsenter på Schafteløkken, men det gjelder nok like mye for oss alle. Vi er klar over at begrepet seniorsenter/eldresenter ikke appellerer til yngre, spreke pensjonister, og vi mener heller ikke at dere behøver å være der bli fast kunde liksom. Imidlertid trenger vi dere sårt som frivillige medhjelpere. Dette er ikke særlig byrdefullt, men veldig givende.

Det paradoksale er at det later til at viljen til frivillig innsats hos befolkningen synker i takt med at offentlige instanser får stadig minder å rutte med. For eldresentrenes vedkommende betyr dette at selv om bydelen er positivt innstilt så er vi på minussiden når det gjelder ansatte og dermed helt avhengige av de frivilliges innsats.

Selv har jeg blant annet hatt "fast" kontordag en dag i uken de siste 10 årene. Det ble min redning ut av den "arbeidssorg" (som Per Anders Nordengen så treffende kaller det) som jeg opplevde da jeg ble pensjonist ved fylte 67 år. En stor bonus var å bli kjent med så mange hyggelige mennesker og delta i de mange aktiviteter som faktisk foregår på et eldresenter. I år er vi blitt så moderne at vi har hatt både mobiltelefon- og datakurs.

Ikke minst var det av uvurderlig betydning med dette kontaktnettet da min mann døde for et par år siden. Her var det mennesker som visste av erfaring hva slike hendelser betyr og som gjerne ville hjelpe. Livet er jo slik at det ubønnhørlig tynnes i rekkene av både nær familie og venner med årene, så da ble eldresenteret veldig viktig.

Ikke minst ligger eldresentrenes store betydning i at det er deres hensikt å være helseforebyggende både fysisk og psykisk. Det er utrolig viktig for eldre ensomme eller ikke å ha et sted å gå til hvor man har det både hyggelig og morsomt og dessuten kan få gode råd om praktiske ting, helsespørsmål og skjemautfylling.

Til slutt: Å være frivillig er nettopp det frivillig. Vi stiller opp når vi kan, etter hva vi har tid til og gjerne vil, det er mange forsksjellige oppgaver å ta fatt på. Men ønsker vi å reise bort en tid så gjør vi det og ønsker vi en lang sommerferie er det helt greit. Det vesentlige er at vi er mange nok. Det er best for driften av sentrene og det øker fleksibiliteten blant oss. Så det er egentlig ikke så mye vi ber om bare at vi skal bli flere! Som belønning kan vi nesten love at dere vil trives, både kvinner og menn. Kontakt oss! Telefon 22 43 01 29.Anne-Lotte Juul

Frivillig eldrepensjonist

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis