Gå til sidens hovedinnhold

Usikkert resultat

Regjeringen viser at den mener alvor ved å foreslå lovfestet rett til barnehageplass fra 2009. Hadde den innfridd sitt eget løfte om full barnehagedekning fra 2007, ville et slikt lovforslag ikke vært nødvendig. Men flere kommuner henger etter i utbyggingen. Blant dem Oslo.

I følge administrasjonene vil verken Nordstrand eller Østensjø bydeler oppnå full dekning innen regjeringens frist. Først i 2010 vil de kunne tilby alle barn en barnehageplass. Det vil si at barnehagesituasjonen i disse bydelene vil være ulovlig.

Likevel kjører for eksempel Bydel Nordstrand ufortrødent videre med sin fremdriftsplan for opprettelsen av barnehageplasser, der målstreken skal passeres i 2010. Et lovforslag endrer ikke bydelens prioriteringer. Hva som vil skje med kommunene som bryter loven, er ennå ikke klart. Nordstrand er tydeligvis ikke uroet nok over eventuelle sanksjoner til at de vil komme med en innspurt. «Vi jobber så fort vi kan», hevder bydelsdirektør Per Johannessen.

Uten de rette sanksjonene er det betimelig å spørre om en eventuell lovendring vil ha den ønskelige effekten. Foreldre som ikke har fått plass til sine barn kan klage, og i siste instans gå til domstolen. En slik tidkrevende prosess er ingen fristende vei å gå for foreldre som allerede har problemer med å få kabalen til å gå opp uten barnehageplass. Ressursene som kreves for å behandle slike klager, kunne med sikkerhet ha blitt brukt mer konstruktivt i barnehagekampen.

Med dette lovforslaget gjør regjeringen det den kan for å legge press på kommunene i deres arbeid for å nå målet om full dekning. Dersom dette skal ha en effekt, ligger det som et premiss at kommunene i dag ikke gjør det de kan. Vi tror sannheten ligger nærmere at arbeidet ikke kan gå så mye raskere enn det gjør. Parallelt med opprettelsen av nye plasser må vi ha en garanti for kvalitet. I dette ligger tilfredsstillende lokaler og nok pedagogisk personell.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) kaller lovforslaget «en milepæl i barnehagepolitikken». Det blir det først dersom regjeringen også kan garantere at den nye loven vil få konkrete resultater.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen