Gå til sidens hovedinnhold

Valgkampen i gang

Nominasjonsprosessen foran høstens lokalvalg er i full gang. For første gang er det direktevalg til BU i alle bydelene i Oslo.

Dermed påvirker du som har stemmerett sammensetningen i bydelsutvalget direkte. Nå kan du stemme på personer du kjenner i ditt eget nærområde, som du tror vil gjøre kloke valg med direkte innvirkning på din hverdag.

Tidligere har bydelsutvalgene vært sammensatt med utgangspunkt i styrkeforholdet i bystyret. Vi har sett uheldige utslag av den ordningen. Bydeler med rødt velgerflertall har fått borgerlig ledelse, og omvendt. Direktevalg er langt mer demokratisk, og reduserer avstanden mellom velger og folkevalgt.

Vi gleder oss til en spennende og engasjert valgkamp, og lover at vi i Nordstrands Blad skal gjøre alt vi kan for å sette lokale saker på dagsorden og bidra til meningsskifte. Debattsidene vil stå åpne, og vi vil som alltid prioritere de lokale innleggene fremfor de "ferdigtygde" som sendes ut fra partikontorene sentralt.

Det er ikke ønskelig at lokalvalget blir gjort til en test på Regjeringens posisjon. Lokalvalg skal dreie seg om lokale saker. Hvilke saker som blir høstens store vil du få lese mer om utover året, men mye vil sikkert være kjent stoff. Det er nok å nevne deponiet ved Malmøykalven innenfor bydel Nordstrands grenser, arealkonflikt mellom nærings- og boligutbygging i Søndre Nordstrand og strid om barnehageutbygginger i Østensjø.

Vi skal sørge for at de som nå setter sitt navn på en lokal partiliste blir utfordret på lokale saker. Vi vil vite hva det enkelte lokallag og den enkelte politiker mener om saker i sin egen bydel, og i Oslo. I tiden frem til valget er det om å gjøre å holde fokuset på de nære ting.

Vårt mål er at alle skal ha lik mulighet til å komme frem med sitt syn, uten at vi kommer til å måle antall spaltemillimeter for hvert parti eller hver politiker. Hver valgkamp har sin egen dynamikk, vår oppgave blir å holde fokuset lokalt.

Vi håper på stor politisk aktivitet i de kommende uker og måneder. Gamle og nye politikere skal få benytte bydelens viktgste talerstol til å profilere seg selv, sitt parti, og sine forslag til løsninger. Men her har du som velger også en unik mulighet til å si fra underveis. Debattsidene står åpne.

Ingen kjenner lokalpolitikken i bydelsutvalgene bedre enn våre journalister. Det er lenge til 10. september. Men valgkampen er allerede i gang. Gjør det du kan for at den skal bety noe for ditt lokalmiljø.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis